Sökning: "posture and health"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden posture and health.

 1. 1. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Jessica Vahlberg; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; social interactions; behaviour; health;

  Sammanfattning : The most common housing system within the European Union for gestating sows and gilts have for many years been individual stalls while Sweden on the contrary has a long history, since the end of the 1980s, of group housing. The switch of breeding material in the beginning of the 2000ies in Sweden resulted in the end of breeding of the Swedish Yorkshire (SY), and instead the Dutch Yorkshire (ZY) was introduced to Swedish pig producers. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av berikning till röd vari (Varecia rubra)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Madeleine Hansell; [2018]
  Nyckelord :röd vari; Varecia rubra; berikning; aktivitetsnivå;

  Sammanfattning : The red ruffed lemur is endemic to Madagascar and classifies as a critically endangered species. It naturally lives in the canopy of the rainforest and is the most frugivorous lemur of Madagascar. Suspensory feeding postures are common to enable harvesting from small branches. LÄS MER

 3. 3. Subjektiva metoder för detektion och gradering av hälta hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jenny Carlander; [2018]
  Nyckelord :hälta; bedömning; prevalens; mjölkkor;

  Sammanfattning : Hälta hos mjölkkor är ett omfattande djurvälfärdsproblem. Smärta från kons rörelseapparat orsakar problem genom att begränsa rörligheten vilket leder till kortare ättid och mindre tydligt brunstbeteende. Hälta är det tredje största orsaken till produktionsförluster efter fertilitetsproblem och mastit. LÄS MER

 4. 4. SitLight : a Wearable Intervention for Improving Sitting Behavior

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Farideh Soltani Nejad; [2018]
  Nyckelord :Wearable technology; smart clothing; visual modality; posture improvement; persuasive technology; calm technology;

  Sammanfattning : Various studies have taken different approaches to persuade users into adopting a healthy sitting posture. In addition to the sedentary lifestyles we have come to adopt, the importance and reasoning of these studies stem from the adverse effects of poor posture on our health and mood. LÄS MER

 5. 5. Determining the Quality of Human Movement using Kinect Data

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Satish Kumar Thati; Venkata Praneeth Mareedu; [2017]
  Nyckelord :3D cameras; Microsoft Kinect; Rehabilitation; Depth Tracking; Skeleton Tracking; Healthcare.;

  Sammanfattning : Health is one of the most important elements in every individual’s life. Even though there is much advancement in science, the quality of healthcare has never been up to the mark. This appears to be true especially in the field of Physiotherapy. LÄS MER