Sökning: "potato fibre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden potato fibre.

  1. 1. Potatisfibers inverkan på bröd : hur påverkas deg och bröd av potatisfiberns malningsgrad?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

    Författare :Emma Rothman; Jakob Erlandsson; [2019]
    Nyckelord :Bread baking; difference test; dough characteristics; fiber function in bread; grind; potato fibre; staling; Brödbakning; degegenskaper; fiberfunktion i bröd; malningsgrad; potatisfiber; skillnadstest; staling;

    Sammanfattning : Introduktion: Potatisfibern utgör ca 1 % av potatisens vikt och är en restprodukt vid tillverkningen av potatisstärkelse. Idag tillsätter flera välkända livsmedelsföretag potatisfiber i sina produkter. Den främsta anledningen till detta är för att fibern kan binda vätska 7–12 gånger sin egen vikt vilket kan ge en ekonomisk fördel. LÄS MER