Sökning: "potato production"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden potato production.

 1. 1. The contribution of Land Use Consolidation policy to food and nutrition security of women farmers : a case study of the farmers involved in potato farming, food availability in Nyabihu district, Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Odette Mutangiza; [2019]
  Nyckelord :Land Use Consolidation; Food and Nutrition Security; Institution; women farmers; potato; Nyabihu; Rwanda;

  Sammanfattning : The overgrowing population in Rwanda and the persistent fragmentation of households’ plots induced the land use designs to be restructured. The Government of Rwanda introduced the Land Use Consolidation (LUC) policy to manage land fragmentation, and shift from subsistence to a market oriented agriculture. LÄS MER

 2. 2. Den intermediära organisationens värdeskapande i potatisbranschen : en kvalitativ jämförande studie om de strategier och värdeskapande som bedrivs inom intermediära organisationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Victor Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Intermediära organisationer; Strategier; Aktiviteter; Värdeskapande; Potatisbranschen; Jämförande;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har den svenska potatisbranschen blivit mindre lönsam då man får förhållandevis sämre avräkningspriser och ökade produktionskostnader. Även konsumtionen av potatis har minskat i Sverige bland annat beroende på konkurrens från alternativa produkter som pasta och ris. LÄS MER

 3. 3. New methods for seed potato production: an investigation into the production and farmer uptake of mini tubers in South Africa

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Alba Sáez Fernández; [2018]
  Nyckelord :mini-tubers; Chlorophyll fluorescence; Leaf Area Index; small-scale farming;

  Sammanfattning : Potatoes are by far the most produced fresh vegetable crop in South Africa. Remarkably, potato sales represent more than 30% of the turnover in the Fresh Produce Markets (FPM). LÄS MER

 4. 4. Sötpotatisodling i Sverige : odlingsförutsättningar och odlingsteknik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Sara Hellgren; [2018]
  Nyckelord :sötpotatis; Ipomoea Batatas; odlingsförutsättningar; klimat; dagslängd; pluggplantor; sticklingar; växtföljd;

  Sammanfattning : Sötpotatis, Ipomoea Batatas, härstammar från tropikerna och växer bäst under hög ljusintensitet i ett varmt och fuktigt klimat. Det kalla klimatet är den största begränsningen för att odla sötpotatis i Sverige. Trots de låga temperaturerna är det inte omöjligt att få en lyckad söt-potatisskörd i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Bekämpning av potatisbladmögel i ekologisk produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Sigrid Johansson; [2018]
  Nyckelord :potatismögel; phytophthora infestans; bekämpning; ekologisk produktion;

  Sammanfattning : Potatisbladmögel orsakas av den aggressiva oomyceten Phytophthora infestans, som om den får fäste i ett fält snabbt kan förstöra grödan och orsaka stora ekonomiska konsekvenser för lantbrukaren. Då patogenen är aggressiv behövs strategier för att bekämpa den och i den ekologiska potatisodlingen i Sverige finns inga effektiva bekämpningsmedel, utan lantbrukare har endast odlingstekniska åtgärder att tillgå. LÄS MER