Sökning: "potato"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet potato.

 1. 1. Potato farmers’ decision-making under uncertainty : a study about farmers’ reference points and domain specific risk preferences.

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Daniel Pettersson; [2020]
  Nyckelord :eckel and grossman method; experimet; farmers; potato cultivation; prospect theory; reference point; risk domains; risk preference;

  Sammanfattning : Swedish agriculture has declined for several decades, and for potato cultivation, the decrease has been particularly dramatic. At the same time, Sweden has adopted a national food strategy that aims to increase the production of foodstuff in Sweden. If this strategy is to be realized, the trend of declining production must be reversed. LÄS MER

 2. 2. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maria Weigl; [2019]
  Nyckelord :gödsling; potatis; näringsämnen; vattenanvändningseffektivitet; vattenbrist;

  Sammanfattning : Framtidens klimat kommer bli mer extremt. För lite nederbörd samt värmeböljor under odlingssäsongen kommer troligen ske oftare vilket påverkar avkastningen för de flesta lantbruksgrödor negativt. Samtidigt kommer världens befolkning öka och det kommer behövas produceras mer mat för den ökande befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Making production more efficient through modernisation and increased automatization. : A case study at a potato production line

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustav Michelson; Sigurd Michelson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As labour prices are rising, and automation gets more advanced, it is important for all process industries to get involved with automation to be able to survive on the open market. Large companies in the process industry have been dealing with automation for decades, thereby making the technology more available and affordable. LÄS MER

 4. 4. Acrylamide in Ready-to-Eat Potato Products

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Lovisa Norén; [2019]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The formation of the suspected carcinogenic compound acrylamide has become a noticed problem in the heat processing of several types of carbohydrate rich food items. The European Union is currently working to mitigate these levels, where one strategy is to implement a new regulation with benchmark levels for acrylamide in different products. LÄS MER

 5. 5. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lovisa Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Allium cepa; Daucus carota; patogen; skadedjur; Solanum tuberosum;

  Sammanfattning : I detta arbete redovisas litterära grunder om växtskydd för olika skadegörare och patogener för morot, potatis och lök. Dessutom redovisas olika växtskyddsstrategier som används idag av gotländska grönsaks- och rotfruktsodlare för att hantera de mest förekommande formerna av angrepp på morot, potatis och lök. LÄS MER