Sökning: "potentiella och befintliga kunder"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden potentiella och befintliga kunder.

 1. 1. Överavkastning hos svenska aktiva kapitalförvaltare : En studie om hur svenska kapitalförvaltare arbetar för att skapa och mäta överavkastning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Marcus Börjesson; Marcus Holm; [2021]
  Nyckelord :Asset manager; Troubled stock market climate; Performance measure; Excess return; Kapitalförvaltare; oroligt börsklimat; prestationsmått; överavkastning;

  Sammanfattning : Få studier är genomförda på området om hur kapitalförvaltare skapar och mäter överavkastning i praktiken, och ännu färre avseende svenska kapitalförvaltare. Det finns främst kvantitativa studier inom detta område vilket har lett till ett forskningsgap avseende kvalitativt inriktad forskning. LÄS MER

 2. 2. Electricity network tariff targeting EV chargers : A socio-economic analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mikael Gyllenswärd; Mikaela Jerresand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The upcoming expansion of electric vehicles (EV) will bring an increase in charging infrastructure as well as other challenges for the local network operators (LNO). Higher power peaks could overburden the electricity grid resulting in large investments from the LNO to meet the increased demand on the grid. LÄS MER

 3. 3. How to develop financial services by incorporating a job-centric approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL JOHANSSON; SIMON ROMBY; [2020]
  Nyckelord :Commissioned research; Innovator’s dilemma; Investment banking; Job-centric; Jobs-to-be-done; Investeringsbanker; Uppdragsanalys; Jobbcentrerad strategi; Innovation;

  Sammanfattning : The financial industry is and have been going through a transformation due to digitalisation and globalization, recently breaching the long unaffected investment banking sector. Together with the implementation of the MiFID II regulation, which has been a catalyst for investment banks, this has led to increasing competition in the sector. LÄS MER

 4. 4. En flexibel lokalanvändning : Undersökning av ett framtida affärskoncept förkombinerade lokaler och boende

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Estréus; [2020]
  Nyckelord :Utilization of non-residential premises; coworking; coliving; sustainability; flexible non-residential premises use; rental agreements; detailed development plan; property development; Lokalutnyttjande; coworking; coliving; hållbarhet; flexibel lokalanvändning; lokalhyresavtal; detaljplan; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Det finns en efterfrågan bland expanderande och utvecklingsorienterade företag att etablera sig i innovationstäta städer såsom Stockholm för att exempelvis ta nästa steg i att utveckla sin produkt eller tjänst, eller för att prova nya marknader. Men i många av dessa städer är utbudet av kontor, lokaler och boende begränsat. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av finansiellatjänster : En kvalitativ studie om fyra fintechbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Daniel Scharff; [2020]
  Nyckelord :Relationship marketing; fintech; social media; loyality; affiliate marketing; CRM; customer relationship; word-of-mouth; Relationsmarknadsföring; fintech; sociala medier; lojalitet; affiliate marketing; CRM; customer relationship; word-of-mouth;

  Sammanfattning : This study is written from a business perspective and deals with four fintech companies' use of relationship marketing. The focus is on companies within savings and pensions. The study follows a qualitative research method. This gives the opportunity to investigate whether a certain theory is followed in practice. LÄS MER