Sökning: "potted plants cultivation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden potted plants cultivation.

 1. 1. ODLINGSSUBSTRAT FÖR KRUKVÄXTER Ur ett historiskt och hantverksmässigt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Ulriksson; [2020-09-16]
  Nyckelord :19th century; gardeners craftmanship; potted plants cultivation; growing media 1800-talet; trädgårdsmästarens hantverk; krukodling; odlingssubstrat;

  Sammanfattning : Growing potted plants indoors and in greenhouses brings special demands on the growing media. The gardeners of the 19th century depended on ingredients for their growing medias that could be found in the nearby nature or produced in the garden itself. LÄS MER

 2. 2. Näringsförsök i ettårig odling av substratodlade long cane-hallon : kvävets påverkan på skördemängd och skördekvalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johanna Lindberg; Maria Grymer; [2016]
  Nyckelord :hallon; kväve; näring; long cane; tunnelodling; substrat; gödsling; Tulameen;

  Sammanfattning : Long cane-hallon som bärkultur, odlat i substrat och i tunnel under en säsong, är idag ett modernt och mycket framgångsrikt sätt att odla på. Denna odlingsteknik för hallon skiljer sig från andra genom att det är en kultur där man endast tar skörd på plantorna under en säsong och sedan byter ut plantorna. LÄS MER