Sökning: "power relations"

Visar resultat 1 - 5 av 1153 uppsatser innehållade orden power relations.

 1. 1. A BALANCING ACT? A study on Sweden’s ambivalence in responding to pressure from the Chinese embassy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Ek Thorbjörnsson; [2020-07-03]
  Nyckelord :Swedish press; sharp power; authoritarianism;

  Sammanfattning : Ever since Sweden was the first Western democracy to officially recognise the People’s Republic of China shortly after its establishment in 1949, the two states have enjoyed decades of successful and beneficial bilateral cooperation. However, the literature states that maintaining bilateral cooperation with a growing authoritarian great power has generated an ambivalence from Sweden on sensitive issues regarding China, in order to not jeopardize domestic economic interests. LÄS MER

 2. 2. Från kunskap till förändring: En explorativ studie inifrån fyra förändringspraktiker för ett mer hållbart Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lisa Kolarby; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the growing literature of sustainability transitions and sustainability practices for change towards sustainability. The study aims to explore how a deeper understanding of sustainability practices may contribute to bridging the gap between knowledge and transformative change. LÄS MER

 3. 3. L’ÉVOLUTION DU PERSONNAGE-ENFANT DANS LES MALHEURS DE SOPHIE & POIL DE CAROTTE. Les relations de pouvoir enfant-adulte dans la littérature enfantine française du XIXe siècle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Lindholm; [2020-02-10]
  Nyckelord :franska; aetonormalitet; karaktärsutveckling; barnlitteratur; maktrelationer; straff; aetonormativité; évolution du personnage; littérature enfantine; relations de pouvoir; punition;

  Sammanfattning : Departing from the notion of aetonormativity, which questions the adult as norm and the childas deviation in children’s literature, the aim of this study is to examine the development of thechild character and the child-adult power relations in French children’s literature from the 19thcentury. The character development is examined by analyzing the course of events of thechild’s actions (mischief) – the adult reaction (punishment) – the child’s response, and howthat contributes to develop the child-character along the narrative, to find out whether thechild develops according to adult norms. LÄS MER

 4. 4. Trygghet i offentliga rum : En genusfallstudie om trygghetsupplevelsen i Marieberg och dess sociala hinder för män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nelly Lailo; [2020]
  Nyckelord :Safety; fear; gender; public space; social sustainability; Trygghet; rädsla; genus; offentliga rum; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Trygghetsupplevelsen i offentliga rum har blivit en alltmer central fråga inom mediedebatten om staden på grund av nyhetsupplysningarna av terrordåd, organiserad brottslighet och mord. Otäcka incidenter förhöjer människors rädsla och gör att offentliga rum kopplas samman med otrygghetskänslor. LÄS MER

 5. 5. Den civil-militära relationens påverkan på strategisk planering : en studie av relationen mellan den militära och politiska ledningen i Sverige

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lena Martin; [2020]
  Nyckelord :civil-militära relationer; politisk styrning; försvarsbeslut; Brooks;

  Sammanfattning : Relations between a country's political leadership and military power are important in many aspects. The military has a force mandate which requires control to balance its strength and loyalty. LÄS MER