Sökning: "power relations"

Visar resultat 1 - 5 av 1205 uppsatser innehållade orden power relations.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Longing for a Home : Young people’s struggles in Stockholm’s second-hand housing market

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Herman Sjörén; [2021]
  Nyckelord :Placelessness; housing precarity; home; second-hand housing; phenomenology;

  Sammanfattning : Many young people in the Stockholm metropolitan area struggle with accessing the formal housing market and are therefore relying on short-term, second-hand contracts. By drawing on ten semi-structured interviews this essay explores the second-hand tenant’s ability to feel a sense of belonging towards their home. LÄS MER

 3. 3. Att göra genus i sagor : En analys av genus och maktförhållanden i utvalda barnsagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anna Schyman; [2021]
  Nyckelord :fairy tales; gender; poststructuralist perspective; pree school; stereotypes; förskola; genus; normkritik; poststrukturalism; sagor;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att analysera hur genus görs i sagor som blir lästa i förskolan. I min studie analyserar jag folksagor och konstsagor från 1800-talet samt moderna sagor. Metoden jag använder är kvalitativ litteraturanalys med ett poststrukturalistiskt perspektiv på genus. LÄS MER

 4. 4. “They only talk about the trees” - An analysis of relations of power and justice in the (de)construction of Nepal’s Second International Airport

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Hanna Geschewski; [2021]
  Nyckelord :Land rights; Political Ecology; Justice; Nepal; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : While calls to reduce air travel have emerged in many high-income countries, Nepal, with only one international airport, is still striving to improve its air connectivity. In 2015, the government resumed its 1995 plan to build a second international airport near Nijgadh, a town in the southern plains. LÄS MER

 5. 5. Finnish Governmentality Investigated : Comparison of the Labor Market Policies in Two Government Programs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Pia Vähämaa; [2021]
  Nyckelord :Governmentality; Neoliberalization; Power; Unemployment; Welfare; Social Sciences;

  Sammanfattning : This comparative document analysis looks at the governmentality of the Finnish labor market policies (LMP’s). This study compares Sipilä’s and Marin’s government programs to see if there are differences. The focus is on depicting neoliberalization and power relations in the policies while investigating the framing of unemployment. LÄS MER