Sökning: "power relations"

Visar resultat 1 - 5 av 1289 uppsatser innehållade orden power relations.

 1. 1. Vårt enda värde är som offer: En intervjustudie om svenska sexarbetares perspektiv på avkriminalisering av köp av sexuella tjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nora Mårtensson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Sex Work; Decriminalization; Prostitution; Nordic Model; Hegemonical Feminism; Post-colonial Theory; Sexarbete; Avkriminalisering; Prostitution; Sexköpslagen; Hegemonisk feminism; Postkolonial teori;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen Sweden’s understanding of the prostitution debate by including sex workers’ perspectives. More specifically, it aims to analyze what sex workers think about the ‘Nordic Model’ VS. the strategies for decriminalization recommended by Amnesty International. LÄS MER

 2. 2. Att vinna den narrativa kampen: En berättelse om Ryssland, strategiska narrativ och en alternativ världsordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilmer Rosell Ödén; [2021]
  Nyckelord :Soft Power; Strategic Narratives; Russian Soft Power; Authoritarian Soft Power; International Relations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis builds upon the recent literature criticizing the conceptual flaws and liberal bias of soft power studies. It will be argued that these shortcomings have resulted in a faulty understanding of soft power and a rejection of the possibilities of authoritarian soft power. LÄS MER

 3. 3. Ett bekant hot : En studie av hur Kina konstruerat ett strategiskt narrativ kring Xinjiang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elenor Söderberg; [2021]
  Nyckelord :China; Soft power; Strategic narratives; Religious violence; Terrorism;

  Sammanfattning : This study intends to examine China’s use of religious violence and antiterrorism when constructing a narrative of the situation in Xinjiang. While the tensions in Xinjiang are not a new occurrence, their intensity has undoubtedly increased. LÄS MER

 4. 4. Circular Economy in Sweden: a critical discourse analysis of the Swedish government’s strategy to transition

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Marcus Aronsson; [2021]
  Nyckelord :circular economy; sustainable development; critical discourse analysis; policy analysis; treadmill of production; ecological modernization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The concept of a circular economy (CE) has gained traction in the EU as a pathway towards sustainability. However, beyond the goal of closing resource loops there is no consensus on the key components of CE. LÄS MER

 5. 5. ”Man ska vara medveten om vilken makt man har” : En studie om socialarbetares syn på makt och maktrelationer inom socialtjänsten i relation till yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Saga Molteberg Lundén; [2021]
  Nyckelord :power; power relations; social workers; authorities; therapists; makt; maktrelationer; socialarbetare; myndighetsutövare; behandlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med utgångspunkt i socialarbetares erfarenheter undersöka synen på och medvetenhet om makt i form av maktutövning och maktrelationer gentemot klienter. Vidare undersöktes om detta skiljer sig beroende på om socialarbetaren har en myndighetsutövande eller en behandlande roll och vilka arbetsuppgifter de utför. LÄS MER