Sökning: "power."

Visar resultat 1 - 5 av 14275 uppsatser innehållade ordet power..

 1. 1. Dismantling a ticking time bomb: Horizontal Inequalities in Peacebuilding

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanna Svenhag; [2020-01-07]
  Nyckelord :Horizonal inequalities; Civil Society; Peacebuilding; Uganda; Acholiland;

  Sammanfattning : Understanding processes of peacebuilding, how peace is created and maintained, has inspired and intrigued an entire field of academics and practitioners. This thesis is an attempt to understand the role of horizontal inequalities (HIs) in the peacebuilding process of Uganda from the perspective of civil society. LÄS MER

 2. 2. Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Torun Varg; Erica Oberholtzer; [2020]
  Nyckelord :Fire hazards; fire; cables; FDS; Vattenfall; hydropower plants; transformers; Brandrisker; brand; kablar; FDS; Vattenfall; vattenkraftverk; transformatorer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. LÄS MER

 3. 3. RE-LEARNING PEACE Acculturation in young adult refugees’ conceptions of violence following migration to Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Yuko Mori; [2019-12-20]
  Nyckelord :Violence; Refugee; Conception; Migration; Change;

  Sammanfattning : Aim:The general goal of this study is to assess whether and how refugees’ understanding of violence changes, in their own view, following migration, given an acculturation framework that is concerned with the individual psychology of acculturation. Data collection and analysis focuses (a) on the perceived moral warrant of violence, by asking how refugees distinguish between reasonable and unreasonable force; and (b) the extent to which that distinction, in their own view, has shifted following their migration into Sweden. LÄS MER

 4. 4. Kulturmöten med musik som kraftkälla. Intervjustudie med fokus på äldre personers existentiella hälsa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merita Neziraj; Åsa Nilsson; [2019-12-17]
  Nyckelord :Äldre; hälsa; existentiell hälsa; musik; kulturmöte; välbefinnande; särskilt boende;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the importance of a culture meeting with live music for the elderly in nursing homes. A further aim is to investigate the importance of a live culture meeting with music in a spiritually/mentally way considering meaning in life, loneliness, thoughts involving death and dying and the importance for perceived health, quality of life and well-being for the elderly living in nursing homes, close relatives and care professionals. LÄS MER

 5. 5. Tools and requirements to consider when migrating to cloud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :David Larsson; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s software development environment, moreand more enterprises are interested in using cloud computing toprovide them with everything from data storage to processingpower, features which previously could only be achieved throughbuilding their own data centers, something deemed not feasiblefor many companies. The adoption of cloud computing doeshowever require a sizable effort, since it includes changes bothto the architecture of the enterprises system and their workflow. LÄS MER