Sökning: "power"

Visar resultat 1 - 5 av 18670 uppsatser innehållade ordet power.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. Tidningars beskrivningar av personer med funktionsnedsättning. Stereotypisering och motverkande av stereotyper i fyra svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Selma Isovic; Christina Falvin; [2023]
  Nyckelord :People with disabilities; stereotypes; stereotyping; newspaper; language use Personer med funktionsnedsättning; stereotyper; stereotypisering; tidningar; språkanvändning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how people with disabilities are described in Swedish newspapers and how these descriptions relate to the theory of stereotypes and stereotyping. Two research questions were answered: 1) How are people with disabilities described in Swedish newspapers? And 2) how do these descriptions contribute to upholding or challenging stereotypes about people with disabilities? The empirical material for this study was descriptions of people with disabilities in newspaper articles from four Swedish newspapers. LÄS MER

 3. 3. Webbrecensioner : En kvalitativ undersökning om hur företag upplever webbrecensioner och vad det har för påverkan på företagsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Noor Al-jandeel; Rizwan Ebrahimi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In correlation with increasing increasingly relevant. digitization , the dialogue about web reviews has become, which has increased Consumers tend to use web reviews to a large extent the relevance of the subject from the companies' perspective. LÄS MER

 4. 4. Therapeutic orientation bias & personal values: A study on Swedish psychologists

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ruben Arwidsson; Johannes Bodén; [2023]
  Nyckelord :therapeutic orientation; psychodynamic therapy; cognitive behavioral therapy; personal value preferences; explicit bias; terapiorientering; psykodynamisk terapi; kognitiv beteendeterapi; personliga värderingspreferenser; explicit bias;

  Sammanfattning : Psychodynamic therapy (PDT) and Cognitive behavioral therapy (CBT) are the main Therapeutic Orientations (TO) in Sweden and this study aims to explore the relationship between psychologists personal value preferences and their inclination toward PDT/CBT. Furthermore, the study explored if there is a tendency to explicitly appreciate one TO and depreciate the other (explicit bias) and additionally, if that tendency is associated with personal value preferences. LÄS MER

 5. 5. Improved Modelling For Oxidation Of Zircalloy Fuel Cladding Tubes In PWRs

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Rafaël Bellachia; [2023]
  Nyckelord :Nuclear Engineering; Corrosion; Zircalloy; PWR; Nuclear Fuel; Kärnteknik; Korrosion; Zircalloy; PWR; Kärnbränsle;

  Sammanfattning : The fuel cladding is an essential component in the defence-in-depth strategy for nuclear safety. Its integrity and durability are therefore critical for maintaining acceptable safety conditions. However, the integrity of the cladding can be compromised during normal operation due to corrosion and hydriding. LÄS MER