Sökning: "power"

Visar resultat 1 - 5 av 15456 uppsatser innehållade ordet power.

 1. 1. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 2. 2. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 3. 3. Biased While Betting on Bernie? A cross-sectional and panel data analysis of prediction error in U.S. election prediction markets from 2015 to 2020

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Daniel Evans; [2021]
  Nyckelord :prediction markets; political science; behavioral economics; U.S. elections; bias;

  Sammanfattning : A consensus seems to have emerged that political prediction markets can lose predictive power when certain efficiency criteria are not met. With a cross-sectional dataset of 570 prediction markets about U.S. elections and a panel dataset with 6,465 days of trading from PredictIt. LÄS MER

 4. 4. LBO Determinants & The Financial Crisis: Evidence from Nordic Public to Private Transactions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacob Hesslevik; Arjun Iyer; [2021]
  Nyckelord :Financial Sponsors; Leveraged Buyouts; Private Equity; Financial Characteristics; Global Financial Crisis;

  Sammanfattning : The determinants of leveraged buyouts (LBOs) have received a lot of attention in past research after the 1980s LBO boom and mid-2000s takeover wave. This thesis aims to examine the effect of the Great Financial Crisis on the explanatory power of LBO determinants, using 62 Nordic public-to-private transactions from the last two decades. LÄS MER

 5. 5. Commodities and stock markets in Sub-Saharan Africa

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Ylva Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Commodities; Forecasting; Development; Africa; Stock markets;

  Sammanfattning : This thesis studies stock returns and commodity returns in a set of commodity-dependent Sub-Saharan African countries, differentiating between returns of main-export commodities and a general commodity index and allowing for time-variation. This is done by using forecasting regressions of stock returns over lagged commodity returns and two macroeconomic variables. LÄS MER