Sökning: "powersharing"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet powersharing.

 1. 1. Varför dela makten? En studie av consociationalism och Democratic Unionist Partys beslut att delta i regering på Nordirland.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Staffan Dahl; [2007]
  Nyckelord :consociationalism; Northern Ireland; Belfast Agreement; DUP; powersharing; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 8th of May 2007 a local power-sharing goverment consisting of Sinn Fein and the Democratic Unionist Party (DUP) was formed in Northern Ireland. The aim of this dissertation is to explore why the DUP, who in the past have opposed all forms of power-sharing decided to form a goverment and take active part in a power-sharing agreement. LÄS MER

 2. 2. Bakslag och handslag: En fallstudie över Nordirlands process mot provinsregering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Carvajal; [2007]
  Nyckelord :Nordirland; Two-Level Games; Förhandlingar; Belfastavtalet; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about the Northern Ireland Conflict and the Belfast Agreement. Its focus is on the development in Northern Ireland politics after the implementation of the Agreement which was ratified in a referendum. LÄS MER