Sökning: "ppm"

Visar resultat 21 - 25 av 172 uppsatser innehållade ordet ppm.

 1. 21. Evaluation of an Ozone Cabinet for Disinfecting Medical Equipment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ida Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Disinfection; ozone;

  Sammanfattning : The spreading of infection is a significant and well-known problem in all healthcare environments today. The most prevalentways that infection spreads are either by direct contact between two individuals where one has an infection, or with anintermediate person or object as an infection carrier. LÄS MER

 2. 22. Hanteringen av byggföretagens projekportfölj : En studie på svenska byggföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Lindgren; Joel Johansson; [2018]
  Nyckelord :Construction project management; project portfolio management; project portfolio management construction; management control systems.;

  Sammanfattning : Bakgrund Byggföretagen står för en väsentlig del av det svenska näringslivet och har de senaste åren upplevt en hög omsättningstillväxt. Dessa företag arbetar i en projektbaserad miljö vilket skapar ett behov av en styrning för att hantera alla projekt ur ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 3. 23. Greehouse Gas Simulations in Munich : Investigation of Wind Averaging Techniques for analysis of column measurements (XCO2) using CFD

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Diptesh Pawa; [2018]
  Nyckelord :CFD; RANS; OpenFOAM; SIMPLE; greenhouse gas emissions; wind averaging techniques;

  Sammanfattning : The underlying objective of this thesis was to perform GHG simulation studies to predict the dispersion and transport of greenhouse gases emitted from a thermal power plant in order to assess the extent of dangerous living environment for those surrounding it in case of an unforeseen calamity. The research carried out during this thesis was to investigate the method of wind averaging techniques to analyse column measurements (XCO2). LÄS MER

 4. 24. Stratigraphy and pyrite geochemistry of the Lower–Upper Ordovician in the Lerhamn and Fågelsång-3 drill cores, Scania, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fisnik Balija; [2018]
  Nyckelord :Ordovician; shale; drill cores; arsenic; pyrite; heavy metals; Lerhamn; Fågelsång; Scania; Sweden.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Arsenik är ett mycket giftigt ämne som finns i berg, mark och grundvatten, och är känt för att orsaka allvarliga hälsoeffekter. Neurologiska skador hos människan inträffar vid koncentrationer så låga som 100 μg/L, medan 1–3 mg/kg kroppsvikt As är en dödlig dos. LÄS MER

 5. 25. Is the trend your friend? : En studie om momentumstrategier i PPM-systemet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Areskoug; Niklas Karlén; [2018]
  Nyckelord :The momentum effect; Momentum strategies; PPM-funds; Risk adjusted excess return; Momentumeffekten; Momentumstrategier; PPM-fonder; Riskjusterad överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problemformulering: Momentumeffekten på fondmarknaden är ett relativt outforskat område där dess existens på senare tid har blivit omtvistad. Eftersom kunskapen om pensionssparande och det svenska pensionssystemet är låg, samtidigt som de sociala skyddsnäten i samhället minskar är det viktigt att undersöka om momentumstrategier kan ge överavkastning för privatpersoners pensionssparande. LÄS MER