Sökning: "pröva med tal"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden pröva med tal.

 1. 1. En prövning av föräldraskattningsformuläret SCDI-III på somaliska : Svårigheter med att översätta frågeformulär till ett nytt språk

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Anni Tiittanen; Camilla Orre; Maryana Isaac; [2020]
  Nyckelord :MB-CDI; SCDI-III; multilingualism; Somali; parent report; MB-CDI; SCDI-III; flerspråkighet; somaliska; föräldraskattningsformulär;

  Sammanfattning : Under de senaste trettio åren, har antalet flerspråkiga individer ökat i Sverige betydligt. Antalet flerspråkiga barn i behov av en noggrann språklig undersökning är därmed stort. Det råder dessutom en generell brist på språkliga bedömningsmaterial för flerspråkiga barn i Sverige. LÄS MER

 2. 2. En interventionsstudie i digitalt lärande i matematik för elever i grundskolans årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann Karlsson Zander; [2018]
  Nyckelord :bedömningsstöd digitalisering; grundskolans åk 1; intervention; matematik; Vektor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Zander Karlsson, Ann (2018). En interventionsstudie i digitalt lärande i matematik för elever i grundskolans årskurs 1. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 4. 4. Delar av det hela : En fallstudie om hur multisensoriskt material påverkar SUM-elevers grundläggande förståelse för bråkräkning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Valtersson; Anna Strömhag; [2017]
  Nyckelord :Intensive education; rational numbers; multisensory material; NUMICON® and SEN-students.; Intensivundervisning; rationella tal; multisensoriskt material; NUMICON® och SUM-elever.;

  Sammanfattning : Abstrakt Svensk titel: Delar av det hela. En fallstudie om hur multisensoriskt material påverkar SUM-elevers grundläggande förståelse för bråkräkning.   English title: Part of the whole. A case study on how multisensory material affects SEN-students' basic understanding of fractions. LÄS MER

 5. 5. Modulbaserad lakvattenbehandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johan Sandström; [2016]
  Nyckelord :Landfill; Leachate; modulbased; Leachate treatment Deponi; lakvatten; modulbaserad lakvattenbehandling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A change in legislation has resulted in that many of Sweden’s municipal landfills were closed in the beginning of this century. After landfill completion, the oper-ator is responsible for at least 30 years to take action with regard to the protec-tion of human health and the Environment. LÄS MER