Sökning: "pr ideella organisationer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden pr ideella organisationer.

 1. 1. PR, PÅVERKAN & PROMILLE : En kvalitativ och kritisk diskursiv jämförelseanalys av hur kommersiella och ideella organisationer konstruerar PR-kampanjer på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anette Edlund; Ellinor Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :Public Relations; Commercial Corporate organizations; Non-governmental organizations; Strategies; Campaigns; Persuasion.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the Public Relation strategies in four PR-campaigns. The objects of the study were two commercial organisations, Carlsberg and Smirnoff, and two non-governmental organisations, Addict Aide and IQ, with alcohol as the pervading subject. LÄS MER

 2. 2. Det är bättre att skjuta löst på mål än hårt utanför : En kvalitativ studie av kommunala, kommersiella och ideella aktörers sätt att kommunicera via en idrottsarena.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Björklund; Hanna Modig; [2016]
  Nyckelord :PR; strategisk kommunikation; marknadskommunikation; varumärken; co-branding; varumärkesallianser; brand equity; varumärkesvärde; CSR; sponsring; sport sponsorship; arenasponsring; sport facility sponsorship; gräsrotssponsring;

  Sammanfattning : På grund av att dagens samhälle kantas av ett informationsöverflöd måste organisationer hitta andra vägar för att träffa rätt med sin kommunikation. Tidigare kommunicerades varumärkens budskap ut via traditionella medier men nya trender har medfört nya kommunikationsmetoder som sponsring via idrottsarenor med olika kommunikativa målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Amnesty International & Human Rights Watch : Två ideella organisationers ramar för verkligheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Emma Lavesson; [2011]
  Nyckelord :Framing; gestaltning; kritisk diskurs analys; marknadsföring; PR; Amnesty International; Human Rights Watch; Robert Entman; Denis McQuail; Daniel Kaneman; Amos Tversky; Ideella organisationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Så säljer man välgörenhet : om PR, opinionsbildning och lobbying i ideella organisationer

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Jonna Kihlman; [2008]
  Nyckelord :ideella organisationer; opinionsbildning; lobbying; PR; Amnesty; Röda Korset; Rädda Barnen; Läkare utan gränser; Kvinna till Kvinna;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ideella organisationer arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot allmänheten och politiska beslutsfattare. Jag ville se hur organisationer direkt, eller via opinion, går tillväga för att påverka ett politiskt beslut eller skapa uppmärksamhet för sina frågor. LÄS MER