Sökning: "pr och etik"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden pr och etik.

 1. 1. Artificiell Intelligens - realitet, ambition eller endast PR. En kvalitativ studie om Artificiell Intelligens och hur styrelsemedlemmar upplever att AI kan användas i styrelser och ledningsgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Källström; Becky Lidgren; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag sker den digitala utvecklingen snabbare än vad den någonsin tidigare gjort (Schwab, 2016). Vi har redan kommit långt, men mycket mer kommer att hända och det på relativt kort sikt. LÄS MER

 2. 2. En brännhet nyhet : En kvalitativ studie om uppkomsten av krisen i och med H&M:s textilbränning 2017

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Agnes Norberg; [2018]
  Nyckelord :H M; Uppdrag granskning; kris; issues; CSR; Issues management; Nextopia; förväntningssamhället; hållbar kommunikation; agenda setting; hållbara företag;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka den kris som uppstod kring H&M:s textilförbränning 2017 genom att analysera medierapporteringen samt en intervju ur Uppdrag granskning. Uppsatsens problemställningar har undersökt hur denna kris uppkom samt vilka faktorer som låg till grund för denna. LÄS MER

 3. 3. Att integrera etik i influencer marketing : en process för framgångsrikt arbete med influencer marketing ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Stella Wannberg; Gustav Olsson; [2018]
  Nyckelord :influencer marketing; etik; marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur de etiska problem och dilemman som finns i marknadsföringsmetoden influencer marketing kan arbetas med på ett bättre sätt. Detta görs utifrån perspektivet av hur byråer aktiva inom influencer marketing kan integrera arbetet med etik i influencer marketing för att på så sätt skapa bättre förutsättningar att minimera och lösa de etiska problem och dilemman som finns med arbetet. LÄS MER

 4. 4. Bloggsamarbeten – En fråga om etik? : En kvalitativ intervjustudie om PR-praktiker, Bloggsamarbeten, Riktlinjer och Etik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ebba Elfstrand; Mimmih Ljunggren; [2017]
  Nyckelord :Blogosphere; Blog cooperation; Influencer; Ethics and Moral; PR-practitioners; PRECIS;

  Sammanfattning : The media landscape is changing, the blogs has taken focus from the traditional media. The PR industry is having a hard time following the rapid development, especially developing an ethical framework. LÄS MER

 5. 5. Journalisten, kommunikatören och dilemmat etik : En studie kring likheter och skillnader i uppfattning om rätt och fel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Nyberg; Emma Gabrielsson; [2016]
  Nyckelord :Ethics; PR practitioner; journalist; journalism; public relations; truth; Etik; kommunikatör; journalist; journalistik; PR; sanning;

  Sammanfattning : The purpose of this survey was to find out how news journalists and PR practitioners in the public sector interpret and apply the concept of ethics in their professional lives. With the help of qualitative interviews, we have investigated the similarities and differences in attitudes toward the ethical concept of the two professional groups, and also how important the personal attitude and the “inner ethical compass” are for the ethics applied in the work. LÄS MER