Sökning: "practical crime prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden practical crime prevention.

 1. 1. Climate change and human trafficking: an investigation into how climate change and natural disasters increase the risk of human trafficking and how it can be intercepted in the future

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anna Stephens; [2019]
  Nyckelord :human trafficking; natural disasters; climate change; human displacement; environmental justice; capabilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : Human trafficking is an exploitative crime occurring worldwide. According to the International Organization on Migration (IOM), research on human trafficking’s underlying causes is lacking; particularly the role of climate change and natural disasters. LÄS MER

 2. 2. Community Policing with support of digitalcommunication channels

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Maria Kallin; [2019]
  Nyckelord :CMC; community policing; social media; digital communication channel; trust; crime prevention; informatics;

  Sammanfattning :   While today's   police forces are decreasing in number and their resources are limited,   population is at the same time increasing. This means that other types of   efforts and strategies are needed to fight crime. LÄS MER

 3. 3. Orsaksanalyser i praktiskt brottsförebyggande arbete : Hur ofta genomförs de och varför genomförs de inte?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Ekberg; Josefine Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :causal crime analysis; practical crime prevention; evidence-based crime prevention; orsaksanalys; praktiskt brottsförebyggande arbete; kunskapsbaserad brottsprevention;

  Sammanfattning : Orsaksanalyser av problembilder i praktiskt brottsförebyggande arbete är ett relativt outforskat område. Tillgänglig forskning fokuserar primärt på utsträckningen av arbetet. Föreliggande studie syftar att bidra med ytterligare en aspekt. LÄS MER

 4. 4. "Att inte göra något är kärlekslöst" : Om polisens preventiva arbete med ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Stephaie Sternlo; Anya Öst; [2018]
  Nyckelord :Police; prevention; youth crime; juvenile delinquency; juveniles; prevention strategies; police work; Polis; prevention; ungdomskriminalitet; ungdomar; polisarbete; förebyggande;

  Sammanfattning : The current study focuses on how the police work to efficiently and effectively prevent juvenile delinquency and how they experience their work with criminal youth. As well as how the police experiences the work effectiveness. LÄS MER

 5. 5. Gifts and Costs of Mentorship, Exploring Experiences of Mentors of At-risk Youth

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Monika Chomiakova; [2017]
  Nyckelord :At-risk youth; crime prevention; mentoring; mentors experience; outcomes for mentors;

  Sammanfattning : To date, a little is understood about the experiences of mentors of at-risk youths. The present study sought to enrich this understanding by connecting with mentors from Flamman, a youths-prevention organization in Malmö, Sweden, inquiring about benefits and negative consequences they experienced as mentors, and what aspects contributed to the development of those outcomes. LÄS MER