Sökning: "practical knowledge"

Visar resultat 31 - 35 av 1873 uppsatser innehållade orden practical knowledge.

 1. 31. The effects of the European Copyright Directive on Generation Z's news consumption : An explorative study on the effects of the link tax, concerning the access and consumption of news content by Generation Z in Europe

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Danka Elsinga; [2019]
  Nyckelord :Generation Z; link tax; Europe; online news consumption; online news access;

  Sammanfattning : After eighteen years filled with technical evaluation, the European Parliament agreed on a new online copyright directive in 2019. The aim of this directive is to modernize the rules that were last adjusted in 2001, to create a better balance between content providers and online platforms. LÄS MER

 2. 32. Overcoming obstacles to Lund University’s sustainability goals: a case study on the use of behavioral insights in canteen settings

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Mathieu Mal; [2019]
  Nyckelord :Organizational change; sustainable university; meat consumption; nudging; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Universities are in a unique position to lead society through a sustainability transition. Still, there is an unexploited potential, even of low-effort, low-investment measures, for improving environmental sustainability at Lund University. This raises the question of what obstacles lead to suboptimal environmental management in universities. LÄS MER

 3. 33. City Competitiveness and Branding : Identities and strategies in two Swedish municipalities

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Gustav Hodges-Dexner; [2019]
  Nyckelord :Place branding; Competitive identity; City development; Municipalities; Brand management;

  Sammanfattning : As the world-economy becomes increasingly competitive, places adopt different methods to elevate their attractiveness. The paper examines how two medium-sized Swedish cities, Uppsala and Västerås, develop their own competitiveness, identities, and images in relation to the principles and concepts laid out by Simon Anholt in his book Competitive identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions (2007). LÄS MER

 4. 34. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Linde; [2019]
  Nyckelord :öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. LÄS MER

 5. 35. Sjuksköterskan och döden : En kvalitativ litteraturbaserad studie, om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Amanda Segersäll; Åsa Söderström; [2019]
  Nyckelord :death; dying patient; end of life care; experience; nurse;

  Sammanfattning : Background: Nurses continuously meets and cares for dying patients, which can be perceived as both rewarding and stressful. To manage death and dying patients adequately, nurses need to reflect on what death means and her/his own perception of death and dying. LÄS MER