Sökning: "practical nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden practical nurse.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Dölhed; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; Experiences; Physical activity; Psykisk ohälsa; Upplevelser; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa sträcker sig från psykiska besvär till psykiatriska tillstånd. Psykisk ohälsa kan leda till ett suicidalt beteende. Sjuksköterskan har en omvårdnadsroll hos personer med psykisk ohälsa och bör finnas där som ett stöd. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Haidi Massoud; Rebecca Elovsson Hultin; [2021]
  Nyckelord :End of life care; Experience; Nurses; Nursing; Palliative care; Patients.; Erfarenheter; Livets slutskede; Upplevelser; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienter; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Palliativ vård är en typ av vård som handlar om att lindra symtom och lidande i livets tidiga och sena slutskede. Sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården står dagligen inför olika dilemman och påfrestningar i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sofia Boudville; Vioula Consol; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Literature study; Nurs; Palliative care; Litteratur studie; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:The goal of palliative care is to improve the quality of life and to alleviate the patient's suffering until death. The nurse is responsible for promoting the patient's quality of life by taking into account the patient's mental, physical, social and existential needs. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter kring omvårdnaden av människor med demenssjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Barker Strömbom; Tove Wetterskog; [2021]
  Nyckelord :caring; dementia; person centred care; nurses’ experience; demens; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In Sweden there are approximately 130 000 to 150 000 people suffering from dementia and according to research this number may double by the year 2050. Dementia is a chronic disorder meaning it is irreversible and those suffering from dementia will deteriorate with time, therefore patients often need specialist care. LÄS MER