Sökning: "practice-based research"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden practice-based research.

 1. 1. Human-centric Service Co-Innovation in Hospitality: A practice-based view

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Philipp Rösch; [2020]
  Nyckelord :User-based Services Innovation; human-centric innovation; co-innovation practices; hospitality industry; research and development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Innovation is an important determinant for economic survival and growth in the hospitality industry. As a highly human-centric industry, service providers and customers as users join forces to co-innovate. LÄS MER

 2. 2. Barriärer vid utveckling av effektiva team : En studie om hinder och möjligheter vid teamutveckling och strävan efter effektiva team

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jacob Polsten; Jonathan Svärd; [2020]
  Nyckelord :Team development; group development; team effectiveness; effective teams; barriers; Teamutveckling; grupputveckling; teameffektivitet; effektiva team; barriärer;

  Sammanfattning : En ständigt föränderlig omgivning, påverkad av globalisering, konkurrens och nya trender fostrar en komplexitet som flertalet forskare hävdar kräva ett ökat fokus på teamarbete (McDonough, 2000; Sheard & Kakabadse, 2002). Därutöver skriver Cannon-Bowers och Bowers (2011) att intresset för team och hur de fungerar vuxit dramatiskt sedan början av 1900-talet. LÄS MER

 3. 3. Återkallade registreringar - toppen av ett isberg? : En studie om faktorer som kan påverka riskbenägenhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Björklin; Fredrik Cuison Stigen; [2020]
  Nyckelord :Risk propensity; risk factors; risk preference; revoked registrations; real estate broker; Riskbenägenhet; riskfaktorer; återkallad registrering; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att behandla de faktorer som har stor påverkan på fastighetsmäklarens riskbenägenhet gentemot fastighetsmäklarlagen. Eftersom det finns många faktorer som kan påverka en individs riskbenägenhet så har arbetet begränsats till att omfatta: - Lönesättning. - Företagskultur. LÄS MER

 4. 4. Observing the untold stories about digital behavior

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Dina Träff Vikstrøm; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucracy; discretion; discretionary behavior; digital tools; public institution.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Danish social workers in the Job Centers holds the key to shaping the public policy, at the frontline. The way they choose to facilitate their tasks practicing digital tools impacts the client’s security and how the profession is being shaped. LÄS MER

 5. 5. Conversation Analysis as a Design Research Method for Designing Socioculturally Contextual Conversational Agents

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion

  Författare :Petra Pauliina Jääskeläinen; [2020]
  Nyckelord :Socioculturally Contextual Design; Contextual Design Methods; Voice User Interaction; Conversational Agents; Conversation Analysis;

  Sammanfattning : This research paper presents a study exploring if using the Conversational Analysis (CA) method in design research could result in designing more socioculturally contextual conversational agents. The research specifically focused on understanding the 1) effect on the design outcome and 2) the role in the design process. LÄS MER