Sökning: "practising"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet practising.

 1. 1. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 2. 2. Hybrid Team Leadership - An exploratory study on leadership competencies and team performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Malvela; Alexander Ström; [2022]
  Nyckelord :Hybrid team; Virtual team; Face-to-face team; Hybrid leadership; Leadership competencies; Team performance;

  Sammanfattning : RESEARCH AIM The aim of this study is to provide a deeper understanding in how leadership competencies are perceived to be important for hybrid team members team performance in both, a virtual and face-to-face setting. This, to investigate how different leadership competencies could be used by a hybrid team leader to manage the hybrid teams performance. LÄS MER

 3. 3. Vad skrev du om mig? : En kartläggning av arkiveringen av psykologjournaler i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Archival science; Municipal archives; Archival surveys; Psychiatric records; arkivvetenskap; offentliga arkiv; arkivens mål och uppgifter; patientjournaler;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis in archival science was to provide a picture of what archiving of mental health records looks like in Sweden, and what rights private individuals have to their own mental health records. It fills a void in archival science research, as there is very little written about this specific type of document from an archival science perspective, and with Swedish conditions as the main focus. LÄS MER

 4. 4. COVID-19 Restrictions on The Older Adults in Sweden and The Role Played By Social Workers During COVID-19 Pandemic in Sweden : A study on How the Older Adults in Sweden Experienced The COVID-19 Restrictions Imposed on Them by Swedish Health Agency

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Samuel Egbe Asp; Ayodele Festus Famurewa; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Loneliness; Social Isolation; Restrictions; Social Distancing; Gerontology; Older adult; social work; Ageism; Stratification; coping; resilience; crisis intervention.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how older adults were affected by the COVID-19 restrictions that were put in place by the Swedish Health Authority during the first wave of the COVID-19 pandemic to protect them and the roles played by social workers during the pandemic. A qualitative study was conducted whereby two older adults aged seventy and two practising professional workers were interviewed, and their responses analyzed using thematic analysis. LÄS MER

 5. 5. Morötterna jag har i min trädgård! : En fenomenologisk studie om hur min motivation fungerar i min övning på instrumentet valthorn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Lovisa Weiding; [2022]
  Nyckelord :motivation; practising; phenomenoly; logbook; self-study; motivation; övning; fenomenologi; loggbok; självstudie;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur min egen övningsmotivation fungerar på mitt huvudinstrument. Jag har forskat i ämnet genom att använda mig av olika övningsmetoder samt dokumenterat mitt material med hjälp av en loggbok. LÄS MER