Sökning: "pragmadialektik"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet pragmadialektik.

 1. 1. Smaken är som baken : Argumentationsanalys av feministisk retorik och debatt 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Märta Palmér; [2017]
  Nyckelord :retorik; feminism; argumentationsanalys; nakenhet; socialistisk radikalfeminism; tredje vågens feminism; pragmadialektik;

  Sammanfattning : Det finns tydliga skillnader mellan hur andra och tredje vågens feminister förhåller sig till sexualitet och den nakna kvinnokroppen. Bör kvinnlig nakenhet och sexualitet ses som aktivism och en frigörelse från patriarkatet eller enbart som en cementering av rådande normer och bekräftelse av patriarkatet? Uppsatsen undersöker samtida feministisk debatt och retorik och behandlar skillnader i synen på vad som är feminism och hur den bör uttryckas. LÄS MER

 2. 2. Den respektabla feministen : En analys av debatten kring Skam-fenomenet Noora

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Michaelsdotter; [2017]
  Nyckelord :pragma-dialectics; gender; debate; tv-series; analysis; femininity; intersectionality; Feminism; pragmadialektik; argumentation; argumentationsanalys; genus; genusvetenskap; Noora; Skam; Hietanen; Bitzer; Gemzöe; Ambjörnsson; Dahl; Skeggs; Lykke; intersektionalitet; tv; tv-serie; debatt; klass; femininitet; respektabilitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker feministisk argumentation i två artiklar publicerade av Expressen. Syftet har varit att ta reda på hur diskussionen om ett slags normerande feministisk kvinnlighet tar form. Analysen är uppdelad i två delar: i den första används Lloyd Bitzers teori om den retoriska situationen samt en pragmadialektisk teori och metod. LÄS MER

 3. 3. Hotet i öst : En argumentationsanalys av debatten om Sveriges försvar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Martin Löf Nyqvist; [2014]
  Nyckelord :retorik; argumentationsanalys; pragmadialektik; Frans H. van Eemeren; Rob Grootendorst; försvaret; rat; triangeln; Ryssland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hatet i jämställdhetsdebatten : En fallasianalys av en offentlig debatt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Harry Daggfeldt; [2014]
  Nyckelord :retorik; pragmadialektik; fallasianalys; offentlig debatt; jämställdhetsdebatt; Frans H. van Eemeren; Rob Grootendorst;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda och belysa vad som kan hindra en konstruktiv diskussion i offentlig debatt. Analysmaterialet utgörs av jämställdhetsdebatten i debattserien "Hatet och politiken" som publicerades i DN under våren 2012. LÄS MER

 5. 5. Politisk debatt när den är som besvärligast : En fallasianalys av en invandringspolitisk debatt mellan Gudrun Schyman och Jimmie Åkesson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Anna-Karin Blomster; [2014]
  Nyckelord :Retorik; debatt; pragmadialektik; fallasier; fallasianalys; argumentationsanalys; argumentation; politisk debatt; Van Eemeren; Grootendorst; Gudrun Schyman; Jimmie Åkesson; Sverigedemokraterna; Feministiskt Initiativ;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar en besvärlig politisk debatt mellan Gudrun Schyman och Jimmie Åkesson som hölls strax innan riksdagsvalet 2014 i SVT:s Aktuellt. De respektive debattörerna uppfattades som mycket hetska i sin argumentation och debatten mottogs som bråkig och präglad av angrepp. LÄS MER