Sökning: "pragmatic awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden pragmatic awareness.

 1. 1. Excellenta perspektiv på webbtillgänglighet : En fallstudie om vad som krävs för att införa tillgänglighet på webben.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Victor Byhlin; [2020]
  Nyckelord :web accessibility; the web accessibility directive; web development; accessibility; XLENT; webbtillgänglighet; webbtillgänglighetsdirektivet; webbutveckling; tillgänglighet; XLENT;

  Sammanfattning : I takt med införandet av webbtillgänglighetsdirektivet har fenomenet webb­tillgänglighet aktualiserats. Begreppet tillgänglighet används inom webbutveckling för att be­skriva i vilken mån en produkt, en service eller en miljö är användbar och navigerbar för per­soner med särskilda behov eller funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 2. Elevinflytande på undervisningens innehåll i moderna språk : Tillämpningsproblematiken ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pamela Freeland; [2020]
  Nyckelord :Pragmatism; discourse analysis; students’ influence; teaching content; modern languages;

  Sammanfattning : In a similar spirit as in the Convention on the Rights of the Child’s 12th article (has entered into force in the Swedish law on January 1 st, 2020), the Swedish curriculums for primary and secondary schools state that implementation of students’ influence is part of the teacher’s mission. This study chooses to focus solely on the influence which students exercise over the teaching content. LÄS MER

 3. 3. So, what you’re saying is …? : A study of year 9 students’ attitudes towards and perceived knowledge of communicative competence

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniel Sandström; [2019]
  Nyckelord :communicative competence; second language learning; pragmatic awareness; teaching focus; learner perception; lower secondary school language teaching;

  Sammanfattning : Swedes’ proficiency in English is often high up in the world rankings among the countries in which English is an L2[1]. Learners of English are routinely tested in the Swedish school system, using standardized national tests to measure how well students are doing nationwide, whilst also providing teachers with sometimes essential assistance in grading students’ language skills. LÄS MER

 4. 4. Small-scale farmers’ intentions to carry out conservation-oriented agriculture through participation in the Entry-Level Stewardship Agri-Environment Scheme : the role of attitudes and values in farming behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrew Gallagher; [2018]
  Nyckelord :Agri-Environment Schemes; Productivism; Multifunctionality; Conservation-oriented Agriculture; Attitudes; Values; Identity; Behaviour; Agricultural Transition;

  Sammanfattning : This thesis investigates the attitudes of small-scale farmers towards conservation-oriented farming as prescribed through the Entry-Level Stewardship Agri-Environmental Scheme. It aims to understand whether values and identity play a role in how agricultural practices are perceived by farmers and whether this affects their behavioral intentions. LÄS MER

 5. 5. Millennials och ledarskap : En kvalitativ studie om ledarskapspreferenser på RGB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Rasmus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Leadership preferences; Transformational leadership; Generation Y; Millennials;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how generation Y in RGB (fictional name) describes different leadership preferences and to further evaluate whether RGB´s recruitment strategy aligns with those preferences. A targeted selection of organization was made followed by a targeted selection of participants which resulted in eight respondents (n=8). LÄS MER