Sökning: "pragmatisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden pragmatisk analys.

 1. 1. The Pursuit of Less : En kvalitativ multimodal analys av hur modeföretaget Asket använder CSR-kommunikation för att skapa legitimitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Franzén; Filippa Lindberg; [2023]
  Nyckelord :CSR-kommunikation; Legitimitet; Asket; Modebranschen;

  Sammanfattning : En bransch som associeras med bristande hållbarhet är modebranschen eftersom arbetskraft och naturresurser vanligtvis utnyttjas på ett icke hållbart sätt. Under 2000-talet har medvetenheten angående hållbarhet inom modeindustrin ökat. LÄS MER

 2. 2. Språkliga resurser och kompetenser i undervisningen i skolämnet Moderna språk i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mahmoud Mohamed Ali Refaat Ali; Daniela Podikova Andersen; [2023]
  Nyckelord :Flexibel användning av språkliga resurser i lärande; förstaspråk; kommunikativ färdighet; källspråk; moderna språk; målspråk; språkliga kompetenser. ;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi genomfört en analys av språkliga resurser som används i undervisningen i skolämnet Moderna språk i årskurs 9. Vi har också analyserat vilka språkliga kompetenser som tränas under denna undervisning. LÄS MER

 3. 3. Project Managers Description of Learning Aspects : Brain, heart, two ears, and one mouth

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Therese Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Change and implementation projects; learning aspects; project manager; thematic analysis; Nyckelord: Inlärningsaspekter; tematisk analys; projektledare; förändrings- och implementeringsprojekt;

  Sammanfattning : Introduction: All human activity involves knowledge acquisition or learning and includes all the individuals' abilities. Many project organisations struggle with learning despite methods such as lessons learned. Aim: The study aimed to investigate and further develop knowledge about unlearning and re-learning in change-and implementation projects. LÄS MER

 4. 4. Kritiska faser i samverkan : En studie om logiker, spänningar och vakuum i institutioners samverkan kring skolgång för placerade barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Davén; [2022]
  Nyckelord :collaboration; placement in out-of-home-care; schooling; institutional logics; institutional void; samverkan; placerade barn och unga; skolgång; institutionella logiker; institutionella vakuum;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an understanding of the need for collaboration in creating education plans and school placements for children and youth placed in out-of-home care. By interviewing nine representatives from social services, the municipal education department and primary and secondary schools, this study addresses tensions that arise in school planning in the critical phases for this target group: prior to placement in out-of-home-care and upon return home. LÄS MER

 5. 5. Försvarspolitisk frigörelse från det kalla kriget : – En analys av Sveriges försvars- och säkerhetspolitikfrån kalla kriget till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Filip Hellström; [2022]
  Nyckelord :economic-historical; analysis; defense; defense costs; defense budget; narrative; politics; threat; identity; recognition; security; ekonomi-historisk; analys; försvar; försvarskostnader; försvarsbudget; narrativ; politik; hot; identitet; erkännande; säkerhet.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to analyze accounts of presented narratives in defense bills and any changes to them over time regarding Sweden's defense. Design / Method: A descriptive study was designed. LÄS MER