Sökning: "pragmatisk analys"

Visar resultat 21 - 25 av 33 uppsatser innehållade orden pragmatisk analys.

 1. 21. Mellan fackspråk och motspråk. Attityd, meningsstruktur och andra problem vid översättning av fransk, populärvetenskaplig text

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Albin Söderqvist; [2012]
  Nyckelord :översättning; textanalys; franska; populärvetenskap; fackspråk; attityd; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats grundar sig på den egna översättningen av delar av en populariserad sociologisk analys av arbetarnas situation vid Peugots bilfabriker i norra Frankrike (Stéphane Beaud & Michel Pialoux 2004). Den första delen består av en textanalys grundad på i huvudsak Hellspong & Ledin (1997). LÄS MER

 2. 22. Dissociation - En kvalitativ studie om begreppets användning och användbarhet inom allmän vuxenpsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tina Vitulin; Leonida Tanasic; [2011]
  Nyckelord :dissociation; psykolog; behandling; tematisk analys; psykiatri; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dissociation is a term used ambiguously to describe one or several phenomena. Psychologists working in general adult psychiatry in Skåne were interviewed about their understanding and use of the term dissociation in relation to their work with patients. LÄS MER

 3. 23. Små ord har också betydelse. Översättning och analys av diskurspartikeln well i Stephenie Meyers Midnight Sun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Andersson; [2010-09-28]
  Nyckelord :Översättning; diskurspartiklar; well; Midnight Sun; Stephenie Meyer;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om diskurspartikeln well och hur denna kan översättas iolika sammanhang. Materialet består av Stephenie Meyers outgivna text MidnightSun och egenöversatta stycken ur denna. En studie av tidigare genomförda undersökningarsom rör diskurspartiklar, well och hur detta ord har översatts har genomförts. LÄS MER

 4. 24. ¡Hija puta! – Din skata! Analys av undertextningsstrategier och deras effekt i översättningen av filmen Allt om min mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kristina Sager; [2010-02-01]
  Nyckelord :Översättning; undertextning; grovt språk; pragmatisk ekvivalens;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka översättningsstrategiersom tillämpats vid undertextningen från spanska till svenska av PedroAlmodóvars film Todo sobre mi madre (Allt om min mamma) samt attförsöka fastställa vilka funktionsförändringar dessa strategier för medsig. Analysen har i uppsatsen begränsats till vad som i uppsatsenbetecknas som grovt språk. LÄS MER

 5. 25. Vem är Al Jolson? Kulturspecifika översättningssvårigheter i en egen översättning av Amy Hempels In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Åsefeldt; [2010-01-13]
  Nyckelord :översättning; skönlitterär översättning; Amy Hempel; In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried; kulturspecifika översättningssvårigheter;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för den här uppsatsen är en egen översättning av den amerikanskaförfattaren Amy Hempels novell In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried. Denförsta delen av uppsatsen utgörs av själva översättningen, tillsammans med enrelativt omfattande notapparat, där översättningssvårigheter av olika slag tas upp ochkortfattat diskuteras. LÄS MER