Sökning: "pragmatisk analys"

Visar resultat 21 - 25 av 36 uppsatser innehållade orden pragmatisk analys.

 1. 21. Un´analisi comparativa della traduzione del romanzo Il centenario che salto dalla finestra e scomparve di Jonas Jonasson

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Italienska

  Författare :Sofia Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :traduzione comparativa; il centenario; figure retoriche; traduttologia; linguaggio figurato; espressioni idiomatiche; analisi semantico-pragmatica; metafora; traduzione linguaggio figurato; concetto di equivalenza; adattamento del testo; Vinay; Darbelnet; Rune Ingo; Jonas Jonasson; Faini; semantica; pragmatica översättning; komparativ; ideomatiska yttryck; översättningsvetenskap; lingvistik-pragmatisk analys; metafor; dynamisk motsvarighet; hundraåringen; språkparsjämförelser; semantik; pragmatik; jämförelse; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Questo studio presenta un'analisi comparativa della traduzione italiana del romanzo “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve”, dello scrittore Jonas Jonasson, in relazione all’originale svedese. L’obiettivo è stato quello di esaminare come si sono affrontati alcuni problemi linguistici e culturali nel processo di traduzione dal testo di partenza al testo d’arrivo, e anche di capire se la traduzione dalla lingua svedese verso l’italiano ha creato un cambiamento del messaggio del romanzo. LÄS MER

 2. 22. Exploring text-to-scene feedback as an alternativefor second language acquisition : Development of a text-to-scene program for the assimilation of spatial relations in anewly-acquired language

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :JOHANN ROUX; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis describes the implementation of a text-to-scene conversion system, which generates a three-dimensional graphic representation of a simple text description through syntactic and pragmatic reasoning. The program is a web-based game which allows second language learners to train their skills in Swedish through the description of 3D scenes. LÄS MER

 3. 23. Ekvivalensproblematik i ekonomiskt språk En studie av översättningsproblematik i artiklar ur The Economist utifrån Werner Kollers ekvivalenskategorier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Josefin Rosén; [2012-03-23]
  Nyckelord :Werner Koller; ekvivalensproblematik; The Economist; ekonomins teknolekt; översättning;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är egna översättningar av fem artiklar ur den brittiska tidskriften The Economist. Syftet med uppsatsen är att undersöka översättningsproblematik vid översättning av ekonomiska tidningsartiklar utifrån Werner Kollers fem ekvivalenskategorier: denotativ, konnotativ, textnormativ, pragmatisk och formell ekvivalens. LÄS MER

 4. 24. Mellan fackspråk och motspråk. Attityd, meningsstruktur och andra problem vid översättning av fransk, populärvetenskaplig text

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Albin Söderqvist; [2012]
  Nyckelord :översättning; textanalys; franska; populärvetenskap; fackspråk; attityd; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats grundar sig på den egna översättningen av delar av en populariserad sociologisk analys av arbetarnas situation vid Peugots bilfabriker i norra Frankrike (Stéphane Beaud & Michel Pialoux 2004). Den första delen består av en textanalys grundad på i huvudsak Hellspong & Ledin (1997). LÄS MER

 5. 25. Dissociation - En kvalitativ studie om begreppets användning och användbarhet inom allmän vuxenpsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tina Vitulin; Leonida Tanasic; [2011]
  Nyckelord :dissociation; psykolog; behandling; tematisk analys; psykiatri; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dissociation is a term used ambiguously to describe one or several phenomena. Psychologists working in general adult psychiatry in Skåne were interviewed about their understanding and use of the term dissociation in relation to their work with patients. LÄS MER