Sökning: "praktik inom vård och omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden praktik inom vård och omsorg.

 1. 1. "Vård- och omsorg är plugg och praktik, så varför ska man tacka nej till det?" En kvalitativ studie om varför elever i årskurs 9 valt vård- och omsorgsprogrammet och vad de ser för framtidsmöjligheter efter gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elisabet Hellqvist; Skogström Amanda; [2020]
  Nyckelord :vård- och omsorgsprogrammet; gymnasieval; arbetsmarknad; praktik; framtid;

  Sammanfattning : Matchningen på den svenska arbetsmarknaden är något som har försämrats de senaste årtionden då ungdomar väljer utbildning mer efter intresse än efter arbetsmarknadens behov. Vårdsektorn är en bransch som är i behov av utbildad arbetskraft, därför är vård- och omsorgsprogrammet ett yrkesprogram på gymnasiet som skulle behöva fler sökanden för att matcha arbetsmarknadens behov. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering- En studie i hur en digitaliseringspolicy färdas samt hur den tolkas och översätts i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Marcus Heidlund; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; digital transformation; från policy till praktik; idealtyper; kritiska studier; offentlig sektor; policy enactment; vard och omsorg; välfärd.;

  Sammanfattning : Anledningar till att digitalisera en verksamhet eller organisation är många. Barcevičius et al., (2019) har visat i att det inom offentlig sektor handlar om att motivera digitalisering genom bland annat kostnadsbesparingar, kostnadseffektiviseringar och effektiva tjänsteleveranser. LÄS MER

 3. 3. Hanteringen av bemötandefrågor i hälso- och sjukvården - teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Micha Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Offentlig rätt; medicinsk rätt; bemötande; health law; hälso- och sjukvård; diskriminering; förvaltningsrätt; Inspektionen för vård och omsorg; IVO; Diskrimineringsombudsmannen; DO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forskning visar att när patienter upplever att de blir dåligt bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal drabbas patienternas möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård. Då är det viktigt att det finns någonstans patienterna kan vända sig och klaga. LÄS MER

 4. 4. "Fina ord är inte allt" : En fallstudie om konsekvenserna av det glapp som kan uppstå mellan en organisations värdegrund och dess praktik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Malin Helldorff; Therese Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Äldreomsorg; vård och omsorg; värderingar; värdeord; alienation; identitetsreglering; rollkonflikt;

  Sammanfattning : The purpose of this case study is to investigate how employees feel about working in an organization with a value foundation where there is a discrepancy between the value base and the employees' perceived reality of the workplace. The case study has been conducted with four semi-structured interviews of employees, all of whom work in the same business within the healthcare-concern Ambea, one of the market-leading private care companies in much of the Nordic region. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning av verksamhetsutveckling inom demensvård i Marks kommun

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Lisa Eliasson; Katarina Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :utbildning; demensvård; vård- och omsorgspersonal; vårdtagare; anhörig; vårdrelation; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Demenssjukdomar är den fjärde största sjukdomsformen i Sverige och 180 000 individer sammanlagt har sjukdomen. Ett grundläggande förhållningssätt till vårdandet av personer med demenssjukdom är den personcentrade omvårdnaden, enligt de nationella riktlinjerna för Vård- och Omsorg (2010). LÄS MER