Sökning: "praktikarkitekturer"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet praktikarkitekturer.

 1. 1. Lärare som leder sina kollegor En aktionsforskningsstudie om möjligheter och begränsningar i mellanledaruppdraget

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Löfving; [2018-09-24]
  Nyckelord :Mellanledare; arbetslagsledare; lärledare; förstelärare; mötespraktik; arbetslag; kollegialt lärande; aktionsforskning; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att ta reda på vad som möjliggör och begränsar mellanledares uppdrag att leda mötespraktiker på en skola. Detta för att kunna möta mellanledare i deras behov under en utbildning i mellanledarskap, samt få en förståelse för hur mellanledare utvecklas i sin roll under en sådan utbildning. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och hinder för kompetensutveckling i en förskoleverksamhet.

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Praktikarkitekturer; möjligheter och hinder; fallstudie; kompetensutveckling; förskollärare; förskola; professionslärande;

  Sammanfattning : I arbetslivet anses lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen ha stor betydelse för det fortsatta lärandet. Förskolan som är en föränderlig praktik kräver att förskollärarens kompetens ständigt utvecklas i takt med de förändrade uppdrag som förskolan möter (Gotvassli 2002). LÄS MER

 3. 3. ”Läslyftet som kompetensutveckling” : en kvalitativ studie om förändring av undervisningspraktiken.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Kjellsson; [2017]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; svenska; förändring; undervisningspraktik;

  Sammanfattning : InledningFörsöken till att skapa en lyckad skola har varit många och flera nationella kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att stärka pedagogers kunskaper gällande barns läs- och skrivinlärning. I detta arbete presenteras några pedagogers uttryck för de eventuella omformningar som har skett i undervisningspraktiken i samband med Läslyftet. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsbygge och vägledning i elevhälsans praktik Ett utvecklingsarbete genom aktionsforskning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malena Olofson; [2015-12-07]
  Nyckelord :specialpedagogik; elevhälsa; praktiknära kunskapsbildning; aktionsforskning; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : SyfteI studien har ett utvecklingsarbete i elevhälsans mötespraktik studerats. Utifrån de nya riktlinjer och dokument som föreligger för verksamheten elevhälsa har studiens syfte varit att följa och dokumentera vad som händer i dess praktik då, 1) elevhälsans praktik studeras inifrån och 2) ett elevhälsoteam arbetar med policydokument kring elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Likvärdighet i praktiken - En aktionsforskningsstudie om lärares arbete för en likvärdig skola.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Mellegård; [2015-06-24]
  Nyckelord :Likvärdig skola; Likvärdighet; Aktionsforskning; Praktikteori; Praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte: Studien har undersökt hur begreppet likvärdighet förstås och omsätts av lärare i praktiken. Studiens syfte var att belysa begreppet likvärdig skola. LÄS MER