Sökning: "praktikarkitekturer"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet praktikarkitekturer.

 1. 1. Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pirjo Thorson; [2021-10-08]
  Nyckelord :andragogik; differentierad undervisning; onlineundervisning; praktikarkitekturer; praktisk filosofi; ariationsteoretisk undervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom lektionsbesök och reflekterande samtal. LÄS MER

 2. 2. Integrerade slöjdsalars ramfaktorer : -och deras betydelse för undervisningen i träslöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Heidi Winnberg; [2021]
  Nyckelord :Integrerad slöjdsal; ramfaktorer; möjlighetsrum; träslöjdsundervisning; praktikarkitekturer; kursplan;

  Sammanfattning : Denna studie försöker belysa bakgrunden och uppkomsten av så kallade integrerade slöjdsalar. En integrerad slöjdsal är en kombinerad sal som skall vara utrustad för att möjliggöra undervisning i alla slöjdens material. LÄS MER

 3. 3. Skolledarpraktik i förändring : Lärdomar från ett aktionsforskningsprojekt om skolledares praktik i ett distribuerat ledarskap

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maria Boork; [2021]
  Nyckelord :distribuerat ledarskap; praktikarkitekturer; aktionsforskning; appreciative inquiry; tillitsbaserad ledning och styrning;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how distributed leadership affects school leaders’ practices. Two questions are asked: 1.              How does the architecture of practice affect school leadership in an effort to achieve distributed leadership? 2. LÄS MER

 4. 4. LISA-PLOT - en studie av lärledarens uppdrag i en externt initierad professionssatsning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie Pilfalk; [2021]
  Nyckelord :Middle leader; Teacher Leader; the Practice of Teacher Leader; professional learning; Collegial Learning; School Improvement; Mellanledare; Lärledare; Lärledarens praktik; Professionssatsning; Kollegialt lärande; Skolförbättring;

  Sammanfattning : In the present study, a description is made of the teacher leader's role in an externally initiated professional initiative. LISA-PLOT (Linking Instruction and Student Achievment – Professional Learning Observations of Teaching) is a ULF (Developement, Learning and Research)  project where the fields of knowledge within the Swedish subject's didactics and school improvement research together with practice. LÄS MER

 5. 5. JAG TAR ORDET ANNARS FÅR JAG DET INTE!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helén Lindell; [2020-06-17]
  Nyckelord :Kollegialt lärande; samtalspraktik; praktikarkitektur; professionellt lärande; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka vilka faktorer som möjliggör och begränsar kollegialt lärande i en samtalspraktik samt genom aktionsforskning undersöka hur samtalspraktiken kan utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för kollegialt lärande.Teori: Teorin om praktikarkitekturer (Kemmis & Grootenboer, 2008) har använts för att analysera hur kulturella-diskursiva, materiella-ekonomiska och social-politiska arrangemang möjliggör och begränsar den samtalspraktik som kännetecknar kollegialt lärande. LÄS MER