Sökning: "praktisk problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden praktisk problemlösning.

 1. 1. Matematiklärares erfarenheter av och kunskaper om programmering i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Hallgren; [2020]
  Nyckelord :TPACK; programmering; matematikundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studie undersöks mellanstadielärares undervisningspraktik när det gäller att implementera programmering i matematikundervisningen. Mer precist identifieras lärares tekniska, ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper och huruvida dessa är bidragande till den didaktiska designen. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i matematikundervisning - En studie om 1-3-lärares tolkning av problemlösning i läroplanen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Eleonor Fjordmark; [2018-08-08]
  Nyckelord :Lärare; Läroplan; Matematik; Problemlösning;

  Sammanfattning : I dagens läroplan beskrivs problemlösning i två olika kontexter, dels som förmåga och dels som en del i det centrala innehållet. I syfte att vidga förståelsen av läroplanen och problemlösning på en praktisk nivå, undersöks i denna studie hur verksamma 1-3-lärare tolkar läroplanens beskrivning av problemlösning och hur de förverkligar denna tolkning i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Ökat värdeskapande arbete : Implementering av 5S på en byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonathan Henriksson; Marcus Henriksson; [2018]
  Nyckelord :5S; Lean; SME; practical implementation; recommendation manual 5S; 5S; Lean; SME-företag; praktisk implementering; rekommendationsmanual 5S;

  Sammanfattning : Syfte: Forskning visar att byggbranschen inte utvecklas i den takt den borde göra sett till produktiviteten. I försök att öka det värdeskapande arbetet försöker företag att implementera metoder som 5S för att minimera slöseri. LÄS MER

 4. 4. ... Vad händer sen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karolina Ringborg; [2018]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; generiska kompetenser; idrottsvetare; Idrottsvetenskapligt program; utbildning;

  Sammanfattning : Högre utbildning har under längre tid diskuterats i relation till arbetsmarknaden, där kraven på anställningsbarhet under det senaste decenniet blivit mer uttalat. Dock ifrågasätts universitetsutbildningens utformning och dess relevans för arbetslivet, då mycket av undervisningen fokuserar på abstrakta teorier istället för konkreta metoder. LÄS MER

 5. 5. Grundskoleelevers och lärares uppfattning om sin matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alejandro Suing; Filippa Einsbohr; [2017]
  Nyckelord :Dewey; pragmatizing the curriculum; democracy; education; beliefs; attitudes; primary school; mathematics education;

  Sammanfattning : En vinklad undervisningsform kan vara en bidragande faktor till att svenska elever har fått sämre betyg och resultat på nationella samt internationella prov. Skolverkets datainsamling visar att ungefär 10 200 svenska grundskoleelever har fått betyget F i nationella proven i matematik. LÄS MER