Sökning: "praktisk yrkes teori"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden praktisk yrkes teori.

 1. 1. Vuxenvägledning i det livslånga lärandet - En studie om vuxnas upplevelser av vuxenvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Kaewsit Engkvist; Helene Olnert; [2012]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; det livslånga lärandet; livslång vägledning; vuxenvägledning; yrkes- och arbetsplatsinlåsning; rörlighet på arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : Att personer kan få studie- och yrkesvägledning i skolan vet de flesta, men var vänder sig vuxna som redan har ett arbete? Syftet var att undersöka vad personer, som varit anställda på samma arbetsplats i minst 15 år, som har eller haft en önskan om förändring, känner till om vuxenvägledning. Att intervjupersonerna skulle haft denna långa anställningstid på samma arbetsplats var för att vi ville undersöka om de var arbetsplats- eller yrkesinlåsta eller ”stannare” på arbetsmarknaden men också för att säkerställa att de haft tankar på att förändra sin arbetssituation men inte genomfört någon förändring. LÄS MER

 2. 2. Vem formar innehållet i utbildningen? Tursimlärarnas möjligheter och val av undervisning i hållbar turismutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marcus Nilsson; [2010]
  Nyckelord :turismutbildning; praktisk teori; Hållbar turismutveckling; näringslivsanknuten utbildning;

  Sammanfattning : I min studie undersöker jag vad det är som kan forma innehållet i gymnasieskolans turismutbildningar, -dels med hjälp av tidigare forskning och dels genom en egen intervju med turismlärare.I intervjuerna har jag undersökt lärarnas inställning till vilken möjlighet de har till att undervisa i hållbar turismutveckling och om de i så fall gör det. LÄS MER