Sökning: "praktiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden praktiska ämnen.

 1. 1. Elevers attityder till praktisk undervisning i NO.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Björn Bondemark; [2018-08-06]
  Nyckelord :attityder; intresse; naturorienterande ämnen; NO; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : Ett problem som finns är att få elever söker sig vidare till naturvetenskapliga utbildningar och att elevernas intresse svalnar ju äldre de blir. Om det skulle finnas möjlighet att öka och behålla elevers intresse i yngre åldrar skulle kanske problemet försvinna. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares attityder till nyanlända elevers språkliga resurser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiet; nyanlända elever; språkliga resurser; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se vilka attityder lärare i programgemensamma ämnen på gymnasiet intog till nyanlända elevers språkliga resurser och hur dessa attityder, enligt informanterna, yttrar sig i undervisningen. Dessa attityder delades upp i en treenighet av komponenter bestående av kognitiv, affektiv och konativ komponent. LÄS MER

 3. 3. Nere på botten ska det vara toppen : Att undervisa om ekologisk hållbar utveckling med hjälp av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Angelica Nilsson; Maria Rudolfsson; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ekokritik; undervisning; grundskola; barnlitteratur; miljö; havet;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur två skönlitterära barnböcker från olika decennier framställer ekologisk hållbar utveckling med fokus på nedskräpning i havet, samt vilka aspekter om miljö en elevgrupp uppmärksammar. Barnlitteraturen som analyseras är Tore och Ama räddar havet (2015) och Plupp och havet (1986). LÄS MER

 4. 4. Genusperspektiv inom religionsundervisning : En intervjustudie om det praktiska arbetet inom grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofie Ilstad; [2018]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; religionskunskap; religionsundervisning; världsreligioner; patriarkalisk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en använder ett genusperspektiv inom religionsundervisning. Om en ser till hur makten fördelats mellan könen historiskt inom religioner och i religiösa urkunder kan en förstå problematiken med att genomföra en religionsundervisning inom världsreligionerna ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att lära i utomhusmiljö : Elevers och lärares syn på utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen, årskurs F-1

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Theresé Claesson; Jenny Lammi; [2018]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Inledning: Utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen kan med sina praktiska, taktila och visuella inslag underlätta elevernas inlärning. Undervisning utomhus kan även utgöra ett komplement till den teoretiska undervisningen i klassrummet. LÄS MER