Sökning: "praktiskt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 1053 uppsatser innehållade orden praktiskt arbete.

 1. 1. Lågstadieelevers motivation i matematikämnet sett ur ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ellen Åkerhag Rebecka Eriksson; [2023-06-26]
  Nyckelord :lågstadiet; matematikämnet; motivation; matematikångest; självförmåga;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka yrkesverksamma lågstadielärares uppfattningar och erfa-renheter kring lågstadieelevers motivation i matematikämnet. Motivation kopplas här till be-greppen matematikångest och självförmåga som kan ses som två viktiga faktorer för motivat-ion. LÄS MER

 2. 2. Kan du vara mer dig själv? En skådespelares undersökande av begreppet ”att vara sig själv” som metod i det sceniska gestaltningsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lovisa Perman; [2023-05-30]
  Nyckelord :Skådespeleri; skådespelarteknik; skådespelarmetod; skådespelarverktyg; psykofysik; karaktärsarbete; tillit; närvaro; hängivelse; uppriktighet; avspänning;

  Sammanfattning : Kan du vara mer dig själv? Vad innebär den instruktionen för en skådespelare i det gestaltande arbetet? Utifrån ett skådespelarperspektiv utreds och definieras begreppet ”att vara sig själv”, vilka tillvägagångssätt finns och vilka fördelar och nackdelar står att vinna? Undersökandet utgår ifrån praktiskt arbete med föreställningen De försvunna barnens skog på Teater Halland samt diskussion med delar ur ensemblen. Vidare används skådespelarteoretisk litteratur och intervjuer med experter inom skådespeleri, pedagogik, psykologi samt yoga. LÄS MER

 3. 3. Laborationers inverkan på fysikundervisning i grundskolans senare år : En kvalitativ studie av laborationer ur ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Reem Alkhatib; [2023]
  Nyckelord :Fysiklaborationer; högstadiet; fysik; förståelse; intresse; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : The impact of laboratory work on physics teaching in primary school in later years.A qualitative study of laboratories from a teacher's perspective. LÄS MER

 4. 4. “Det är ju tyvärr en av de saker som är socialtjänstens stora utmaningar. … alltså det blöder” : En kvalitativ intervjustudie som undersöker socialsekreterares möjligheter och hinder för att arbeta för barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Ekström; Alexandra Karlsson; [2023]
  Nyckelord :The Convention of the Rights of the child; Childrens rights; Best interests of the child; Social worker; Social services; Systems theory; Street- level bureaucracy; Barnkonventionen; Barnets rättigheter; Barnets bästa; Socialsekreterare; Socialtjänsten; Systemteori; Gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som styr socialsekreterares arbete med barns rätt och delaktighet samt vilken betydelse barnkonventionen har i socialsekreterarens arbete och om det har skett någon förändring sedan barnkonventionen inkorporerades som lag.  Studien baserades på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Wrist Angle Estimation Using Two Wearable Inertial Measurement Units

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Arvin Razavi; [2023]
  Nyckelord :IMU wrist angle estimation; Wrist absolute angle; IMU-based human motion capture; orientation filter; Complementary filter; Kalman filter; IMU handledsvinkeluppskattning; handleds absolutvinkel; IMU-baserad mänsklig rörelsefångst; orienteringsfilter; komplementfilter; Kalman-filter;

  Sammanfattning : Hand-intensive work is closely related to the prevalence of upper body and hand/wrist work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) in office work, manufacturing, service industries, as well as the healthcare industry. Some risk factors include vibrations, forceful exertions, heavy manual handling, repetitive motions, and prolonged nonneutral wrist postures. LÄS MER