Sökning: "praktiskt marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden praktiskt marknadsföring.

 1. 1. Longtail-fenomenet i svenskdagligvaruhandel : En kvantitativ studie av försäljningskoncentrationen i den svenska dagligvaruhandelns e-handel jämfört med fysisk handel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Martin Amrén; Albin Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Long tail; Pareto; superstars; grocery; e-commerce; omni-channel; multi-channel; sales concentration; Longtail; pareto; superstars; dagligvaror; e-handel; omni-channel; multi-channel; försäljningskoncentration;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med digital utveckling ökar användandet av digitala kanaler för att köpa produkter. Utvecklingen sätter ökad press på handeln att utveckla sitt digitala erbjudande. Problemformulering: Förutsättningarna att driva handel skiljer sig åt online jämfört med offline, sett både ur perspektiv från återförsäljare och köpare. LÄS MER

 2. 2. Konsten att bygga en stark & värdefull varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Adwani; Moa Ekberg; Antonia Ohlsson; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; Varumärkesidentitet; Varumärkespersonlighet; Design; Digital Storytelling; Reklamfilmer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur presenteras reklamfilmer av ett nytt varumärke för att bygga en stark och värdefull varumärkesidentitet? Syftet: Syftet med studien är att urskilja vad det är i Polestars reklamfilmer som skapar dess styrka i varumärkesidentiteten och hur reklamfilmerna porträtterar varumärkets identitet och personlighet. Denna studie syftar till att bidra med insikt och kunskap hur varumärken kan dra nytta av vikten att förmedla en stark varumärkesidentitet via reklamfilmer. LÄS MER

 3. 3. Plötsligt händer det : En vetenskaplig artikel om att skapa digital konst föratt uppmärksamma baksidan av spelreklam

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Robert Söderström; Joakim Hansson; [2021]
  Nyckelord :digital bildproduktion; digital konst; visual storytelling; critical design;

  Sammanfattning : This scientific paper aims to study how one can create and use digital art through criticaldesign as design perspective. The goal with our digital art is to draw attention to a socialproblem in society. In this case, we are focusing on the darker side of the advertising videosof gambling activities. LÄS MER

 4. 4. Förändringsbara funktioner i kläder : En experimentell studie om förhållande mellan plagg, användare, miljö och uttryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lydia Liljegren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker förändringsbara kläder utifrån ett hållbarhets- och användarperspektiv. Undersökningen utgörs av såväl en teoretisk del som en praktiskt del, där den teoretiska delen består av en litteraturstudie som används för att förstå konsumenters preferenser och uppfattningar gällande förändringsbara kläder. LÄS MER

 5. 5. Skills and competencies for sustainable food systems : case study of young market gardeners in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Lotten Lundgren; [2020]
  Nyckelord :market gardening; sustainability; food system; skills; competencies; lock-in; transition;

  Sammanfattning : Global food systems are locked into a sociotechnical regime where actors are dependent on high external inputs and economies of scale, and systemic innovation is necessary to meet sustainability targets. Recent research into the development of education for fostering sustainability leaders, such as the Horizon 2020-project NextFood, have largely focused on mainstream agriculture, despite the importance of niches in driving systems change. LÄS MER