Sökning: "praktiskt yrkeskunnande"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden praktiskt yrkeskunnande.

 1. 1. Yrkeskunnande hos speciallärare i matematik : Varför gör jag som jag gör egentligen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Larsson; Emma Bennerhag; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; Reflektion; Speciallärare; Tyst kunskap; Yrkeskunnande;

  Sammanfattning : Läroplanerna (Skolverket, 2011, 2019) synliggör att skolan idag har ett uppdrag, med eleven i centrum, som ska möta elevernas olikheter och förutsättningar till lärande. De ska få det stöd de behöver för optimal kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Ordet som försvann : En vetenskaplig essä om förskolepedagogers fostransansvar och praktiska yrkeskunnande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Ylva Embler; [2019]
  Nyckelord :Child-rearing; preschool; basic activity; non-cognitive abilities; curriculum; socialisation process; development; practical knowledge; professional and interpersonal responsibility; Fostran; förskolan; grundverksamhet; icke-kognitiva förmågor; läroplan; socialisationsprocess; utveckling; praktisk kunskap; professionellt och mellanmänskligt ansvar;

  Sammanfattning : The word that disappeared - A scientific essay on the child-rearing responsibilities and practical professional knowledge of preschool educators This scientific essay examines how child-rearing tasks of the preschool educator relates to their practical knowledge from a hermeneutical perspective considered in the light of Hannah Arendt's concept of responsibility. The study consists of six subject narratives and an ethno-logical field study carried out at two preschools. LÄS MER

 3. 3. PÅ LÄRARES SPRÅK Om studie- och yrkesvägledningens didaktik i grundskolans ordinarie undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pia Kjeldsen; [2016-12-21]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; pedagoger; praktiskt yrkeskunnande; didaktik; kvalitetsindikatorer; ordinarie undervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med min studie var att studera pedagogers praktiska yrkeskunnande kring studie- och yrkesvägledning inom ramen för den ordinarie undervisningen enligt Lgr11. Teori: Studien utgår från narrativ teori och metod, vilket innebär att samla in och analysera skriftliga eller muntliga berättelser och som kan användas såväl vid textanalyser, observationstillfällen och vid intervjutillfällen. LÄS MER

 4. 4. Elektronikingenjörens vardag : - ett rymdäventyr

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Magnus Andersson; [2015]
  Nyckelord :Yrkeskunnande; elektronik; reflektion; analogi; teoretiskt praktiskt arbete; arbetsglädje;

  Sammanfattning : Masteruppsatsen Elektronikingenjörens vardag - ett rymdäventyr är skriven inom programmet yrkeskunnande och professionsutveckling vid Linnéuniversitetet. Uppsatsen beskriver ett yrkeskunnande som både innehåller avancerade datorsimuleringar och handfasta lödningar av elektriska komponenter, där teori och praktik samverkar. LÄS MER

 5. 5. Ingen kommer undan politiken - en studie i politikens praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Maj-Inger Klingvall; [2015]
  Nyckelord :Praxis; verktyg; dator; kunnande; politik; makt; förhandling; samtal; debatt; omdöme; fantasi; känsla; intuition;

  Sammanfattning : Jag har skrivit en essä om det politiska "hantverket". Om att utveckla en yrkesroll i en praxis. Jag använder mig av egna exempel och speglar dem mot det forskningsområdet hittills har producerat av vetande, filtrerar det genom konst, litteratur och filosofi i försöket att synliggöra ett oformulerbart kunnande. LÄS MER