Sökning: "pramipexol"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet pramipexol.

 1. 1. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 2. 2. Vad har dopaminagonister för effekter vid behandling av Restless legs syndrome?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elma Muhic; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Restless legs syndrome (RLS) är ett kroniskt neurologiskt tillstånd som karakteriseras av en intensiv oro och obehagliga krypningar djupt inne i benen som förekommer i vila. Besvären upplevs som svårast på kvällen och natten och lindras av att man rör på sig. LÄS MER