Sökning: "praxeoloxi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet praxeoloxi.

  1. 1. Väljer du rätt café för dig? : En studie om konsumentbeteende vid val av caféer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Caroline Lindberg; Elina Lundström; [2019]
    Nyckelord :Evolutionära behov; fundamentala motiv; konsumentbeteenden; irrationellt konsumentbeteende; praxeoloxi; nudging; livsstadier.;

    Sammanfattning : Titel: Väljer du rätt café för dig? - En studie om konsumentbeteende vid val av caféer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Caroline Lindberg och Elina Lundström Handledare: Jonas Kågström Datum: Mars - 2019 Syfte: Analysera evolutionär påverkan på konsumentbeteende Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med utgångspunkt i ett deduktivt förhållningssätt. Genom en webbaserad enkätundersökning som tilldelades 181 stycken respondenter i åldrarna 15– 90. LÄS MER