Sökning: "praxis patent"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden praxis patent.

 1. 1. Retentionsrätt av lösa saker och immaterialrätter – En borgenärs dilemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowe Lossing; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; sakrätt; retentionsrätt; detentionsrätt; preskription; köplagen; konnexitet; panträtt; äganderättsförbehåll; patent; CISG; handelsbalk; förmånsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns ett antal faktorer som krävs för att en ekonomi ska kretsa fritt utan störningar eller stagnation. Några av dessa faktorer är förstås på nationalekonomisk basis, andra är juridiska. LÄS MER

 2. 2. Tolkning av skyddsomfång för patent – vems intressen tas tillvara?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Andersson; [2020]
  Nyckelord :immaterialrätt; patent; skyddsomfång; ekvivalensläran; kravtolkning; ekvivalenstolkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och bringa klarhet i principerna för tolkning och fastställande av patentskyddets omfattning i svensk rätt. Detta sker genom en rättsdogmatisk metod som går igenom rättsutvecklingen sedan patentlagens tillkomst. LÄS MER

 3. 3. Skydda förpackningen - En uppsats om förpackningsutstyrselskyddet inom varumärkesrätten och marknadsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :My Byström; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; marknadsrätt; vilseledande efterbildning; varumärkesrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through research in legal acts, legislative history, judgments, and doctrine this paper presents the requirements protection for product trough trademark laws and through the Swedish Marketing Act. The thesis also raises the matter of the complication of legal force which might arise from the new possibility of petitioning for another product packaging to be banned from the market and action for damages with regards to trademark legislation and Swedish Marketing Act in the same trial. LÄS MER

 4. 4. Upphovs- och patenträttsligt skydd för videospel - Identifiering av skyddet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Flamborn; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law immaterialrätt IT-rät; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en undersökning av gällande svensk rätt och praxis har det immaterialrättsliga skyddet för videospel i förhållande till upphovs- och patenträtt undersökts. Videospel åtnjuter ett immaterialrättsligt skydd i Sverige som i stora drag är täckande. Inom upphovsrätten har videospel länge skyddats som datorprogram. LÄS MER

 5. 5. Patenthavares skydd vid patentintrång - Särskilt om sanktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Nordgren; [2016]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Patenträtt; EU-rätt; Patentintrång; Sanktioner.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A patent is an intellectual property conferring the owner a sole right to use the invention for a period of time, in which violation results in an infringement. A vital part of patent law, and perhaps the most important one from the perspective of the patentee, is the protection of the sole right. LÄS MER