Sökning: "praxisgemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet praxisgemenskap.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. ATT BYGGA GEMENSKAP PÅ DISTANS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sofia Håkansson; Erica Kopp; [2021-08-05]
  Nyckelord :onboarding; praxisgemenskap; socialisation; distans; nyanställda;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att analysera hur frågan om omställningen till onboardingprocesser samt skapandet av gemenskap för nyanställda på distans diskuteras i texter inom HR-området.Teori:Studien tar utgångspunkt i Lave och Wengers teori om situerat lärande och praxisgemenskap. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor – investera mera! : En kvantitativ studie om hur aktier och privatekonomi utspelar sig på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelina Berglund; Isabelle Brandt; [2021]
  Nyckelord :Separatism; online communities; facebookgrupper; aktier; privatekonomi; feminism; social marginalisering; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och Syfte: Ämnet som huvudsakligen har undersökts i studien är kommunikation i online communities, digitala grupper på internet. Problemet som vi stött på och avgränsade oss till under detta ämne var sexism inom digital kommunikation. LÄS MER

 4. 4. ”INTRODUKTIONEN SER MER STRUKTURERAD UT PÅ PAPPER” En kvalitativ studie om nyanställdas beskrivningar av deras arbetsintroduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Linda Johansson; Jonathan Juhlin; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanställda; praxisgemenskap; self-efficacy; situerat lärande; socialisation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur universitetsanställda, som blivit anställda under de senaste 12 månaderna, erfar och tolkar organisationens checklista för nyanställda, socialisationsprocessen samt lärandet på sin nya arbetsplats.Teori:Det sociokulturella perspektivet såsom det beskrivs utifrån Säljö samt att det breda begreppet socialisation beskrivs och mynnar ut i ett fokus på socialisationsprocessen och socialisationsstrategier. LÄS MER

 5. 5. GAMLA LÄRARE, NYA LÅTAR : En studie om fenomenet Taste freeze bland lärare pågymnasie- och Kulturskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Klas Jansson; [2020]
  Nyckelord :Låtval; ensemble; Taste freeze; praxisgemenskap och musikpedagogik;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studien har jag tittat närmare på de låtval man gör inom ämnet ensemble på gymnasieskolan och Kulturskolan. Jag har med hjälp av praxisgemenskap som teori och semistrukturerade intervjuer som metod av tre gymnasielärare, två lärare på Kulturskolan och en lärare på ett högstadium med musikinriktning sökt svar på följande forskningsfrågor: I vilken utsträckning uppdaterar lärare sin ensemblerepertoar med samtida låtar? Vad anser ensemblelärare om samtida musik ur ett pedagogiskt perspektiv? Vilka faktorer påverkar vad som används som undervisningsmaterial på ensemble lektionerna? Det jag fann var att det inom gymnasieskolan var få gånger det användes samtida låtar men att det var mer blandat på kulturskolan. LÄS MER