Sökning: "praxisgemenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet praxisgemenskaper.

 1. 1. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 2. 2. Individens arbetsplatsintroduktion : En studie om anställdas upplevelser och erfarenheter av onboardingprocesser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Blom; Karl-Oskar Svensson Rissanen; [2022]
  Nyckelord :Organizational socialization; onboarding; mentorship; community; relationships.; Organisationssocialisation; onboarding; mentorskap; gemenskap; relationer.;

  Sammanfattning : Organisationers ökade kompetensbehov på arbetsmarknaden har bemötts med allt mer omfattande onboardingstrategier. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om anställdas upplevelse och erfarenheter av organisationssocialisation. LÄS MER

 3. 3. When You Wish Upon a Character Banner: An Exploratory Discourse Analysis of a Genshin Impact Player Community

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Sophia Al-Nawasreh; Alex Andersson; [2022]
  Nyckelord :gacha; Genshin Impact; community of practice; gaming communities; Discord communities; F2P; free to play; gacha; Genshin Impact; praxisgemenskap; spelgemenskaper; Discord-gemenskaper; F2P; free to play;

  Sammanfattning : An exploratory discourse analysis was performed on a community of practice based on Discord, an instant messaging platform. The community of practice is a group of gamers (people who play video games), dedicated to the cross-platform free-to-play game Genshin Impact. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor – investera mera! : En kvantitativ studie om hur aktier och privatekonomi utspelar sig på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelina Berglund; Isabelle Brandt; [2021]
  Nyckelord :Separatism; online communities; facebookgrupper; aktier; privatekonomi; feminism; social marginalisering; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och Syfte: Ämnet som huvudsakligen har undersökts i studien är kommunikation i online communities, digitala grupper på internet. Problemet som vi stött på och avgränsade oss till under detta ämne var sexism inom digital kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Fördjupad reflektion i kollegiala samtal? : En aktionsforskningsstudie om kemilärares kollegiala lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marika Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieskola; kemiundervisning; praktikgemenskaper; praxistriangeln; reflektion över handling;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kollegiala samtal bland kemilärarna på en gymnasieskola och de reflektioner som förekom i samtalen, var syftet med denna studie att stärka kemilärarnas kollegiala lärande. Forskningsfrågan är: Vilka former av reflektion förekommer i kemilärares kollegiala samtal? Studien inspireras av teorier om praxisgemenskaper och reflektion i sådana. LÄS MER