Sökning: "prebiotika"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet prebiotika.

 1. 1. Prebiotikan oligofruktos som behandling av övervikt och fetma hos barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johan Lundberg; Mirjam Génetay; [2019-06-25]
  Nyckelord :Prebiotika; prebiotikasupplement; inulin; oligofruktos; viktnedgång; barn; ungdomar; fetma; övervikt.; Prebiotics; prebiotic supplements; inulin; oligofructose; weight loss; children; adolescents; obesity; obesity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en folksjukdom som påverkar både livskvalité och livslängd negativt. Det korrelerar starkt med andra kroniska folksjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Sjukdomsbilden är komplex och behandlingsmetoderna idag har varierande effekt med höga återfallsfrekvenser. LÄS MER

 2. 2. Mekanismer hos tillväxtfrämjande antibiotika

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Miranda Blad; [2019]
  Nyckelord :tillväxtfrämjande; antibiotika; produktionsdjur;

  Sammanfattning : Antibiotika har använts inom djurproduktion i tillväxtfrämjande syfte sedan den effekten uppdagades för över 50 år sedan. Med en ökande resistensproblematik har dock användningen ifrågasatts och i stora delar av världen även förbjudits. LÄS MER

 3. 3. Cereal dietary fibres as prebiotics : metabolite production and health effects of arabinoxylan and β-glucan fermentation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Therese Holmsten; [2018]
  Nyckelord :Cereals; dietary fibres; prebiotics; arabinoxylan; β-Glucan; short-chain fatty acids;

  Sammanfattning : The human gut is colonized by an enormous amount of microorganisms, the so called microbiota. The microbiota degrades dietary components in the colon and utilize them as substrates in their metabolism. Dietary fibres are the most important energy source for the microbiota. LÄS MER

 4. 4. Gör du något för din tarmflora? : Människors medvetenhet om goda tarmbakterier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ebba Westin; Hanna Wrannvik; [2018]
  Nyckelord :Tarmflora;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagsläget finns mycket forskning om tarmflorans koppling till vår hälsa, däremot finns begränsat med forskning om hur insatta konsumenter är i frågan. Syfte Syftet med studien var att undersöka människors medvetenhet om tarmflora och om de gör aktiva val för att förbättra sin tarmflora. LÄS MER

 5. 5. Tarmflora – Kostens betydelse och studenters inställning till och kunskap om livsmedel som främjar tarmfloran

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Karin Dunger; Nathalie Nedergård; [2016]
  Nyckelord :tarmflora; inställning; kunskap; livsmedel; prebiotika; probiotika; studenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att tarmfloran har stor betydelse för hälsa och att kosten påverkar tarmfloran. Syfte: Att undersöka ett urval av Uppsalastudenters inställning till och kunskap om livsmedel som främjar tarmfloran och hur ofta de tar hänsyn till denna aspekt vid livsmedelsval. LÄS MER