Sökning: "precast concrete quality"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden precast concrete quality.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. Ett utvecklande och kunskapsdelnde förättringsarbete i prefabindustrin : med stöd av Lean och Knowledge management

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Johan Björling; Daniel Fransson; [2017]
  Nyckelord :Toyota production system; Lean production; Knowledge management; continuous improvement; standardised work; knowledge sharing; Toyota production system; Lean production; Knowledge management; förbättringsarbete; standardisering; kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Syfte: Branschen tampas fortfarande med kvalitetsbrister och har därför börjat uppmärksamma de fördelar som följer med industriellt byggande och standardiserade arbetsprocesser. Med industriella arbetsprocesser kan företagen ge frihet till arbetare att få ansvara för de arbetsprocesser som de medverkar i, och således bidra till att de förbättrar lösningar och standardiseringar. LÄS MER

 3. 3. FEM-analys av betongvägg vid bortfall av bärande pelare : Prefabricerade betongelements robusthet mot ras och olyckslast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kjellgren Marcus; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Total collapses of buildings are a rare occurrence in modern building construction, and while they are scarcely seen, their consequences are often extensive enough to encourage building projectors to invest in a structural framework capable of sustaining its stability through unforeseen events. This individually completed degree project aims to provide insight into the principles and techniques used to prevent these kinds of collapses and how they can be applied to future structural design. LÄS MER

 4. 4. Development, conception and industrialization of innovative products: A set of tools useful to easily cast on-site concrete stairs

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Jonathan Colombier; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The profession of staircase builder is a hard job. Technically complex, it requires solid skills and certain know-how to get good quality results and to be able to compete commercially with low-cost precast stair manufacturers. LÄS MER