Sökning: "precast concrete"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden precast concrete.

 1. 1. TIDSÅTGÅNG VID STOMMONTAGE - En jämförelse mellan KL-träelement och platsgjuten betong

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Hellgren; Emil Larsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; CLT-frame; concrete frame; production time; plannin; KL-trä; KL-trästomme; betongstomme; tidsåtgång; planering;

  Sammanfattning : KL-träelement används som stommaterial i allt fler flerbostadshusprojekt i Sverige, då det fortfarande är en relativt ny metod är det intressant att undersöka den närmare. Vid val av stomme är byggtiden ofta en viktig faktor och därför ligger montagetiden till grund för jämförelsen i studien. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 3. 3. En analys av CO2e-utsläpp vid tillverkning och transport av prefabricerade betongelement

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jesper Andersson; Ludwig Gard; [2019]
  Nyckelord :Concrete; Transport; Insulation; Cement; Reinforcement; Rebar; CO2; Carbon dioxide; Greenhouse gas; GHG; Prefabricated concrete; Prefab; Precast; Precast concrete; Environmental impact; Betong; Transport; Cellplast; Cement; Armering; CO2; Koldioxid; Växthusgas; Prefabricerad betong; Prefab;

  Sammanfattning : Purpose: The global concrete consumption amounts to 25 gigatons annually, making it the most widely used building material (Petek Gursel, et al. 2014). The continued increasing world population in connection with urbanization will lead to a greater demand for cement. LÄS MER

 4. 4. OLYCKSLASTER I ETT PREFABRICERAT FLERBOSTADSHUS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Erik Bertilsson; Egzon Latifi; [2019]
  Nyckelord :EKS 11; SS-EN 1991-1-7; Eurocode; collision; gas explosion; known and unknown accidental actions; key element; disproportionate collapse.; EKS 11; SS-EN 1991-1-7; eurokod; påkörningslast; gasexplosion; känd- och okända olyckslaster; väsentlig bärverksdel; fortskridande ras.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet går ut på att jämföra EKS 11 och SS-EN 1991-1-7 olika beräkningsmodeller för olyckslaster. Ifall en byggnad endast har ett trapphus som enda nödutgång krävs det att den dimensioneras för olyckslaster. Dessa olyckslaster delas upp i två olika grupper, kända- och okända olyckslaster. LÄS MER

 5. 5. Lufttäta klimatskal i prefabricerade betongstommar och pelar- balksystem med lätta utfackningsväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Stenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges periodvis mycket kalla klimat kräver att en byggnad är utrustad med ett tillräckligt värmeisolerande klimatskal för att vi ska kunna hålla energianvändningen nere, dvs hushålla med den tillförda energin. Enligt Energiprestandadirektivet ska alla nya byggnader som byggs inom EU efter år 2020 vara nära- nollenergibyggnader. LÄS MER