Sökning: "precast concrete"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden precast concrete.

 1. 1. En jämförelse mellan prefabricerade och platsgjutna betongbroar - Med hänsyn till arbetsmiljö och arbetsutförande

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jesper Andersson; Joel Henegård; [2020]
  Nyckelord :Betong; betongbroar; arbetsmiljö; prefabricering; arbetsutförande; platsgjutning;

  Sammanfattning : Alla människor som någonsin har åkt bil har också suttit i långa, långsamma bilköer förbibyggarbetsplatser. Byggnadsmetoder som används i dag är beroende av faktorer som kan göraarbetsplatsen krävande och farlig för de som passerar och för personal på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Punching shear in concrete flat slabs supported on slender edge steel columns

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Pasha Jalal; Jose Andres Perez; [2020]
  Nyckelord :Punching shear; ATENA; FEA; precast slab; flat slab; top and foot plate.; Genomstansning; ATENA; FEA; plattbärlag; pelardäck; topp- och fotplåt.;

  Sammanfattning : Punching shear is a failure mechanism caused by concentrated loads, creating a crack pattern that resembles a cone shape or piece of pie starting from the top surface of the slab and prolongs downwards. When the total shear force is greater than the shear resistance of the slab, it may eventually lead to punching shear failure. LÄS MER

 3. 3. Dynamic analyses of hollow core slabs : Experimental and numerical analyses of an existing floor

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Markus Hansell; Panagiotis Tamtakos; [2020]
  Nyckelord :Hollow core slab; Structural dynamics; Signal analysis; Mode shape; Frequency response function; Complex mode; FE-model; Håldäcksbjälklag; Strukturdynamik; Signalanalys; Modform; Frekvenssvar; Komplex mod; FE-modellering.;

  Sammanfattning : For intermediate floors in residential and office buildings, as well as in parking garages and malls, there is a wide use of hollow core concrete slabs in Sweden today. Hollow core slabs are precast and prestressed concrete elements with cylindrical-shaped voids extending along the length of the slab. LÄS MER

 4. 4. Climate Change Mitigation Measures of Load-Bearing Structure - A comparison of alternative structural designs using Life Cycle Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Mirass Jalil; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; LCA; Load-Bearing Structure; Livscykelanalys; Byggnadsstomme; stomalternativ; structural engineering; span length; cross-section depth; precast concrete slab; in-situ concrete slab.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I mars 2015 nådde den globalt genomsnittliga koldioxidhalten 400 ppm för första gången på tre miljoner år. Därför satte den svenska regeringen, år 2017, upp målet att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. LÄS MER

 5. 5. Transmission of Vibrations in Precast Concrete Slabs

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adam Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :Vibration; Concrete; Transmission; Precast;

  Sammanfattning : Dynamic loads have historically not been a troubled area for concrete floors, foremostbecause of the high self-weight compared to the dynamic load. With new technical andcalculation achievements during the last decades concrete floors have become longerand more slender. LÄS MER