Sökning: "precast slab"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden precast slab.

 1. 1. Punching shear in concrete flat slabs supported on slender edge steel columns

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Pasha Jalal; Jose Andres Perez; [2020]
  Nyckelord :Punching shear; ATENA; FEA; precast slab; flat slab; top and foot plate.; Genomstansning; ATENA; FEA; plattbärlag; pelardäck; topp- och fotplåt.;

  Sammanfattning : Punching shear is a failure mechanism caused by concentrated loads, creating a crack pattern that resembles a cone shape or piece of pie starting from the top surface of the slab and prolongs downwards. When the total shear force is greater than the shear resistance of the slab, it may eventually lead to punching shear failure. LÄS MER

 2. 2. Dynamic analyses of hollow core slabs : Experimental and numerical analyses of an existing floor

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Markus Hansell; Panagiotis Tamtakos; [2020]
  Nyckelord :Hollow core slab; Structural dynamics; Signal analysis; Mode shape; Frequency response function; Complex mode; FE-model; Håldäcksbjälklag; Strukturdynamik; Signalanalys; Modform; Frekvenssvar; Komplex mod; FE-modellering.;

  Sammanfattning : For intermediate floors in residential and office buildings, as well as in parking garages and malls, there is a wide use of hollow core concrete slabs in Sweden today. Hollow core slabs are precast and prestressed concrete elements with cylindrical-shaped voids extending along the length of the slab. LÄS MER

 3. 3. Climate Change Mitigation Measures of Load-Bearing Structure - A comparison of alternative structural designs using Life Cycle Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Mirass Jalil; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; LCA; Load-Bearing Structure; Livscykelanalys; Byggnadsstomme; stomalternativ; structural engineering; span length; cross-section depth; precast concrete slab; in-situ concrete slab.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I mars 2015 nådde den globalt genomsnittliga koldioxidhalten 400 ppm för första gången på tre miljoner år. Därför satte den svenska regeringen, år 2017, upp målet att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. LÄS MER

 4. 4. Prefabricerade Samverkanselement - Stomstabilisering.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Byrén Claesson; Oliver Wennerholm; [2018]
  Nyckelord :Betong; samverkanselement; skjuvhållfasthet; stomstabilisering; sammanfogning; betongfog; dragarmering; dimensionering; bjälklag; inspänningsmoment; ofrivillig inspänning; TCC;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del av byggingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås som avslutande examensarbete för utbildningen. Prefabricerade elementen kan tillverkas efter kundens behov och förkortar byggtiden då tillverkningen sker inomhus utan påverkan av väder och utomhustemperatur. LÄS MER

 5. 5. Utdragskapacitet Sidokoppling Håldäck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :William Sandahl; Jesper Bragsjö; [2017]
  Nyckelord :concrete; precast concrete; hollow-core slabs; joints; tie-connections; tensile capacity; pull-out test; accidental loads; progressive collapse; betong; prefabricerad betong; håldäckselement; förband; koppling; dragkapacitet; utdragsprov; olyckslast; fortskridande ras;

  Sammanfattning : To achieve structural integrity in precast concrete systems, connections between elements must be capable to transfer both vertical and horizontal loads which puts high demands on single ties. Hollow-core slabs are often used to stabilize the structural system which puts high demands on the connections between the slab and the buildings stabilizing units. LÄS MER