Sökning: "preceptor"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet preceptor.

 1. 1. Handledares olika uppfattningar om sin roll. En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Heléne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Handledare; handledarskap; rollmodell; sjuksköterskestudent; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av kompetenta handledare som ser handledning som en attraktiv arbetsuppgift ökar stadigt allteftersom fler sjuksköterskestudenter går ut för att göra sin VFU. För att få svar på frågan hur stöd och kompetensutveckling för dessa handledare skulle kunna bli bättre behöver kunskap inhämtas om handledares syn på den egna handledarrollen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning av att handleda studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Evidence-based practice; nursing; preceptorship; municipal health care; Phenomenography; Evidensbaserat förhållningssätt; sjuksköterska; handledning; kommunal hälso- och sjukvård; fenomenografi;

  Sammanfattning : Evidensbaserat förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk sjuksköterskeutbildning de senaste decennierna. Trots det är det endast en låg andel av nyutexaminerade sjuksköterskor som uppger att de använder forskning i sin vardag. LÄS MER

 3. 3. Nyexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelse av introduktionen på en ny arbetsplats.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Subeda Osman; Mona Abdu; [2015]
  Nyckelord :radiographer; new graduate; introduction program; workplace; preceptor; röntgensjuksköterska; nyexaminerad; introduktionsprogram; arbetsplats; handledare;

  Sammanfattning : Ett bra introduktionsprogram är grundläggande för en lång framgångsrik karriär och gör det lättare för den nyexaminerade att lära sig, då övergången från studier till att börja arbeta som en legitimerad röntgensjuksköterska kan vara en stressig period.Syftet med denna studie var att undersöka nyexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelse av introduktionen på en ny arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att handleda studenter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Claesson; Lena Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :advanced level education; nurse; preceptor ship; supervisor; support; avancerad nivå; handledare; handledarskap; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning :  I kompetens beskrivningen står det att sjuksköterskan ska medverka vid handledning, undervisning och bedömning av nya sjuksköterskor. Som sjuksköterska/ handledare är du ansvarig för patientsäkerheten och avgör om den som handleds har tillräckligt goda kunskaper att utföra vårdhandlingar. LÄS MER

 5. 5. Mentor och handledarskap – nyckeln till en bra start i yrkeslivet för den nyexaminerade sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Johnsson; Lisa Jacobsson; [2014-12-03]
  Nyckelord :nyexaminerad sjuksköterska; mentorskap; novis sjuksköterska; handledarskap;

  Sammanfattning : Att vara nyexaminerad sjuksköterska är förenat med hög stressnivå och känsla av kunskapsbrist. Sjuksköterskor upplever även att den nya situationen är överväldigande och att bristen på stöd är påtaglig. LÄS MER