Sökning: "preceptorship"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet preceptorship.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ilirjana Sefa; Elin Karlström; [2021]
  Nyckelord :experience; literature review; nurse; preceptorship; student; handledning; litteraturöversikt; sjuksköterska; student; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en viktig roll vid handledning av sjuksköterskestudenter, då studenter självständigt ska kunna ge en god omvårdnad i deras framtida yrkesroll. För att handledningen ska kunna bli optimal, behövs kunskap om hur sjuksköterskor upplever rollen som handledare för studenter. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskor och deras utveckling i yrkesrollen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Claudia Höglund; Maria Castillo; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Preceptorship; Professional competence; Simulation training; Praktik under handledning; Simulationsträning; Sjuksköterskeprofessionen; Yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: På vägen från novis till kompetent sjuksköterska finns det många faktorer som påverkartransitionen. Detta beror på att det finns ett tydligt glapp mellan teori och praktik förnyutexaminerade sjuksköterskor, vilket leder till att känslan av att vara redo inför denprofessionella yrkesrollen saknas när det efter examen är dags att börja arbeta somsjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Preceptors' and nursing students’ experiences of using peer learning in Primary Health Care settings : A qualitative study.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Taghrid Jassim; [2020]
  Nyckelord :Learning environment; Peer learning; Physical environment; Primary Health Care; Structured learning activities.;

  Sammanfattning : Background: There is a need for students to integrate theory with practice and there is an ongoing search for the best learning and teaching models in Primary Health Care settings. The aim of this study was to explore preceptors' and nursing students’ experiences of using peer learning during clinical practice in Primary Health Care. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse från utbildning till anställning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kimberly Carlstedt; Nimit Thepthida; [2020]
  Nyckelord :A literature review; experience; newly graduated nurse; transition; Litteraturöversikt; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelse; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter avslutad sjuksköterskeutbildning kan en legitimation ansökas om från socialstyrelsen som garanterar tillräcklig kompetens och färdigheter för yrket. Sjuksköterskeutbildningen är i konstant behov av korrigering till följd av sjukvårdens kontinuerliga kunskapsutveckling samt stora krav på kvalité och effektivitet som samhället ställer. LÄS MER

 5. 5. Handledares olika uppfattningar om sin roll. En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Heléne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Handledare; handledarskap; rollmodell; sjuksköterskestudent; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av kompetenta handledare som ser handledning som en attraktiv arbetsuppgift ökar stadigt allteftersom fler sjuksköterskestudenter går ut för att göra sin VFU. För att få svar på frågan hur stöd och kompetensutveckling för dessa handledare skulle kunna bli bättre behöver kunskap inhämtas om handledares syn på den egna handledarrollen. LÄS MER