Sökning: "precision farming"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden precision farming.

 1. 1. The effect of Arbuscular mycorrhizal fungi and biostimulating algae extract on establishment, growth and development of Vitis vinifera : a field study conducted in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Silwer; [2020]
  Nyckelord :Arbuscular mycorrhiza; biostimulator; crop physiology; mineral fertilizers; precision farming; Vitis vinifera;

  Sammanfattning : About 23% of total global net anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHG) come from agricultural and forestry related activities. One of the largest contributors of GHG is the usage of nitrogen (N) and phosphorous (P) fertilizers, causing eutrophication and contributing to global warming. LÄS MER

 2. 2. Exploring methods for detecting maize plant density using Structure-from-Motion point clouds

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Albin Tveitan Käppi; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; Maize plant density; Structure from Motion; Unmanned Aerial Vehicles UAV ; Photogrammetry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jordens befolkning förväntas öka de kommande årtiondena. Detta kan skapa osäkerhet kring livsmedelsförsörjning och kräver en mer produktiv livsmedelssektor samt metoder för att bedöma tillgång på livsmedel i förhållande till efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Effekter av kameraövervakning av boskap hos sex lantbrukare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicklas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Precision livestock farming; Smart farming;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lantbruket står inför stora framtida utmaningar som t.ex. stora befolkningsökningar och minskade jordbruksarealer. Ett förslag för att lösa en del av problemet och öka effektiviteten inom lantbruket är att implementera och använda olika digitala tjänster och produkter. LÄS MER

 4. 4. Precision agriculture : a study of the profitability in a Swedish context

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anton Karlsson; Christoffer Nessvi; [2018]
  Nyckelord :Precision agriculture; Variable rate technology; Mathematical optimization;

  Sammanfattning : A comparison within the European Union (EU), reveals that the Swedish agricultural sector is at a lower rate than other comparable countries regarding competitiveness. The low rate of competitiveness is an adverse development for Sweden, and according to a yearly report created by LRF Konsult the profitability of Swedish grain farming is low (SJV, 2014; www, LRF, 2017). LÄS MER

 5. 5. Precision Agriculture and Access to Agri-Finance : How precision technology can make farmers better applicants

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lowe Lundblad; Anna-Liisa Rissanen; [2018]
  Nyckelord :Agri-finance; Agricultural finance; Precision agriculture; Agricultural lending; Agricultural banking; Dynamic AAGE-model; Precisionsjordbruk; Jordbruksfinansiering;

  Sammanfattning : The World Bank has estimated that an additional $80 billion in financing are needed annually to achieve the 70 % increase in food supply required to feed the world in 2050. One of the cornerstones in achieving this increase in production is expected to be improved agricultural technology, where one of the latest additions is precision agriculture. LÄS MER