Sökning: "precontractual liability"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden precontractual liability.

 1. 1. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER

 2. 2. The Letter of Intent - A study from a Banking Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annika Brandt; [2003]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Bankrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Issuing a letter of intent often involves an initial step toward a contract, contemplating that a contract will be entered in the future. Agreements with the same meaning go under a variety of names. In the field of banking and finance a preliminary agreement is often referred to as a Commitment Letter. LÄS MER