Sökning: "predict"

Visar resultat 1 - 5 av 3022 uppsatser innehållade ordet predict.

 1. 1. ATLAS DATABASES OF HUMAN BRAIN ANATOMY: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPARISON

  Master-uppsats,

  Författare :Amanda Philipsson Franzén; [2021-01-11]
  Nyckelord :Medical physics; Brain atlas concordance problem; Quantitative comparison; Qualitative comparison; Hammersmith; 2012 MICCAI Multi-Atlas Labelling Challenge Data;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to quantitatively and qualitatively compare the two brain atlases databases, Hammersmith and 2012 MICCAI Multi-Atlas Labelling Challenge data, by developing a quantitative method.TheoryAnatomical atlases of the human brain provide reference information about its structure. LÄS MER

 2. 2. Inhibition of different strains of Streptococcus mutans at different concentrations of Fluoride and Chlorhexidine

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Christian Tutumlu; André Lund; [2021]
  Nyckelord :Streptococcus mutans; Fluoride; Chlorhexidine; SpaP A; SpaP B; SpaP C; Cnm Cbm.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The most common species associated with dental caries is Streptococcus mutans. Different Streptococcus mutans adhesion biotypes, SpaP A/B/C and Cnm/Cbm, with ability to predict individual caries development have recently been identified. LÄS MER

 3. 3. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning - The Future of Equity Premium Prediction

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alfred Hedlund; Ibrahim Mete Bacak; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Equity premium; Prediction; Penalized linear models; Non-linear models;

  Sammanfattning : Predictions of the equity premium have historically been made by using traditional predictive regressions. Despite the great promise of machine learning applications for prediction tasks, it has largely been overlooked in the financial literature. LÄS MER

 5. 5. Remote sensing analysis of land cover/use conditions of community-based wildlife conservation areas in Tanzania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kharid Mwakoba; [2021]
  Nyckelord :geography; Geographical Information Systems; GIS; remote sensing; wildlife management area; Tanzania; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Community based approaches to conservation in the developing world have generally been criticized for not meeting their goals of sustainable conservation and local development. Inadequate local participation and inequitable benefits sharing among others are some of the major concerns. LÄS MER