Sökning: "predikan"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet predikan.

 1. 1. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 2. 2. Post illa verba textus : Om Martin Luthers predikosamling Kyrkopostillan – och den syn som däri förmedlas på predikan och predikoämbetet.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nils Olov Örjan Swenberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay takes on the issue of the theology of Martin Luther in the field of preaching and the preacher as it is found in his Church Postil. Since Luther himself never comprehensively documented his views on this subject in any of his writings, I have in this essay worked my way through the winter part of the Church Postil in order to determine what his views were and tried to sum them up. LÄS MER

 3. 3. Malakis rop till tiden – en rabbins protest mot nazismen 1933 :  – en diskursanalytisk granskning av en predikan av Marcus Ehrenpreis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jacob Hahr Lewita; [2022]
  Nyckelord :Keywords; Ehrenpreis; Discourse analysis; Jews; Nazis; The Second world war; Swedish response to nazi rule; MFST; Malaki; Antisemitism; Sweden during world war II;

  Sammanfattning : On April 11, 1933, Rabbi Marcus Ehrenpreis delivered a sermon in Stockholm's Reform Jewish synagogue. The text was published by Bonnier's publisher with the title Malachi´s cry to the ages: a speech on old and new bondage. The sermon is a scathing confrontation with Nazism's racial political ideas that would lead to the Holocaust. LÄS MER

 4. 4. Predikan i det digitala gudstjänstrummet : Predikomomentet i direktsända gudstjänster första söndagen i advent 2020 och tredje söndagen i påsktiden 2021

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Diurlin Insulander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gud är kul : en studie om humor och homiletik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Gustaf Lennman; [2020]
  Nyckelord :Humorteori; homiletik; predikan; stilfigurer; retorik; identifikation; Svenska kyrkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som retorisk genre tar predikan plats varje söndag i varje församling inom Svenska kyrkan över hela vårt land. Predikan, eller homiletiken, är en retorisk genre som ända sedan Jesu dagar har utvecklats och spridit sig över hela världen. LÄS MER