Sökning: "predikterbarhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet predikterbarhet.

 1. 1. Implementation och utvärdering av Mimer SQL Real-Time på INtime RTOS.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Watson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtualisering är en ökande trend där man istället för att ha en separat hårdvaruplattform förvarje system, så exekverar flera virtuella system på en och samma maskin. Dessa system kanha olika egenskaper och krav, exempelvis kan ett delsystem med hårda realtidskravinteragera med ett annat delsystem utan realtidskrav. LÄS MER

 2. 2. Analys av Stockholmsbörsens totalavkastning : Egenskaper och predikterbarhet 1919 – 2003

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

  Författare :Martin Larsson; Rasmus Waak; [2006]
  Nyckelord :Stockholmsbörsen; totalavkastning; utdelning; direktavkastning; prognosvärde; predikterbarhet; marknadseffektivitet; BNP;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har Stockholmsbörsens historiska utveckling under perioden 1919 – 2003 analyserats. Arbetet har genomförts med handledning från SEB Enskilda Banken och Institutionen för produktionsekonomi vid Linköpings tekniska högskola. LÄS MER