Sökning: "prediktion"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet prediktion.

 1. 1. Energibesparande renoveringspotential - Renoveringspotentialen för det svenska flerbostadshusbeståndet uppskattad med maskininlärning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Viktor Karlsson; Kajsa Jörgensson; [2020]
  Nyckelord :Maskininlärning; renoveringsåtgärder; energibesparing; flerbostadshusbeståndet; RISE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det Svenska flerbostadshusbeståndet från åren 1945-1975 är på väg att nå slutet på sin tekniska livslängd. Byggnaderna från denna tidsperiod är i stort behov av renovering samt energieffektiviserande åtgärder för att minska energianvändningen och möjliggöra fortsatt användning av byggnaderna i framtiden, samtidigt som ekonomiskt utsatta personer har råd att bo kvar i byggnaderna. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning Based Prediction and Classification for Uplift Modeling

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lovisa Börthas; Jessica Krange Sjölander; [2020]
  Nyckelord :Uplift Modeling; Data Pre-Processing; Predictive Modeling; Incremental Modeling; Random Forests; Logistic Regression; Neural Networks; Ensemble Methods; Machine Learning; Multi-Layer Perceptron; Inkrementell responsanalys; databehandling; prediktiv modellering; random forests; logistisk regression; neurala nätverk; mulit-layer perceptron; ensemble metoder; maskininlärning;

  Sammanfattning : The desire to model the true gain from targeting an individual in marketing purposes has lead to the common use of uplift modeling. Uplift modeling requires the existence of a treatment group as well as a control group and the objective hence becomes estimating the difference between the success probabilities in the two groups. LÄS MER

 3. 3. Predicting Swedish News Article Popularity

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Ludvig Noring; [2020]
  Nyckelord :Natural language processing; News popularity prediction; cold-start prediction; News media; Prediction; Popularity;

  Sammanfattning : In this work, 132,229 articles from a Swedish news publisher are used to explore news article popularity prediction. Linear-, k-Nearest Neighbor- and Support Vector Regression are evaluated using the two different metrics root mean squared error and R2. The problem is then relaxed into only attempting to rank the articles relative to each other. LÄS MER

 4. 4. Föreligger möjligheten att förutsäga miljöskandaler genom att analysera mätpunkter kopplade till ESG-data? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emir Smajic; Oskar Nordlander; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; SRI; corporate scandal; environmental scandal; prediction; regression; ESG; CSR; SRI; företagsskandal; miljöskandal; prediktion; logistisk regression;

  Sammanfattning : Syfte: Företagsskandaler är ett högst relevant ämne då de ofta får stor medial uppmärksamhet och når investerare i snabb takt. En företagsskandal påverkar i många fall aktiepriset negativt samt får negativa finansiella konsekvenser för företagen. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av psykosociala stressorer på arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Jönsson; Ellinor Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :social support; role expectations; role conflict; work-related stress; healthcare professionals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following study aimed to investigate if the perceived social support and role expectations predicted the work-related stress in health care personnel working for Region Skåne. Based on the purpose, the study sought to answer the following question: How does social support and role expectations predict the work-related stress of employees in Region Skåne? The selection was recruited through a goal-oriented selection. LÄS MER