Sökning: "prefab bjälklag"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden prefab bjälklag.

 1. 1. Betong, Prefabricera eller Platsbygga : Vad är det Billigaste, Snabbaste och Miljövänligaste alternativet?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adam Osbäck; [2021]
  Nyckelord :Betong; Prefabricering;

  Sammanfattning : Jag har jämfört de två vanligaste sätten att bygga med betong på byggarbetsplatser, Prefabricerade byggdelar eller Platsbyggda. Det är ofta svårt att veta vilket man ska välja då det bästa alternativet inte alltid är detsamma. Det finns många faktorer som kan påverka så som avstånd, storlek, kvantitet, egenskaper med mera. LÄS MER

 2. 2. Prefabricerade bjälklag i högpresterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Tyrbo; Fabian Tomt; [2018]
  Nyckelord :Högpresterande betong; prefab bjälklag; Håldäckselement;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts som en del av ett projekt inom COWI AB. Projektets mål var att ta fram ett effektivt byggsystem där bjälklag utförs som prefabricerade element av högpresterande betong med sparkroppar av cellplast. LÄS MER

 3. 3. KÖLDBRYGGOR I PREFABRICERADE SANDWICHVÄGGAR AV BETONG : DETALJERADE 2D-BERÄKNINGAR ENLIGT STANDARD ISO 10211:2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Kruth; [2018]
  Nyckelord :köldbryggor; köldbrygga; dimensioner; totalt invändig; invändig; utvändig; flixo; ISO 10211; ISO 13789; ISO 14683; prefab; prefabricerad; Boverket; BBR; NNE; Europaparlamentet; Kyoto; iso; 2D; betong; isolering; fönster; balkong; bjälklag; mellanbjälklag; anslutning;

  Sammanfattning : År 2010 beslutade Europaparlamentet att från år 2021 ska alla nya byggnadervara nära-nollenergibyggnader (NNE). I linje med förslaget fick myndigheten Boverket i uppdrag av regeringen att skapa Sveriges definition på NNE-byggnaderoch ta fram riktlinjer som är kopplade till energikraven. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av svetsprocessen på valstråd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Daniel Claesson; Jonas Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Automation; Standardization; Drawn wire; Welding Process; Automatisering; Standardisering; Valstråd; Svetsprocess;

  Sammanfattning : FNsteel i Linköping tillverkar spännlina, en produkt som används av prefab-industrin för tillverkning av förspända betongelement t.ex. håldäck, balkar, bjälklag och järnvägsslipers. LÄS MER

 5. 5. Robusthet hos miljonprogrammets prefabricerade betongkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Henrik Nilsson; Simon Larsson; [2015]
  Nyckelord :robusthet; prefab; miljonprogrammet; prefabricerade; betongelement; betongkonstruktioner; fortskridande ras; collapse resistance; robustness; structural integrity; million program era; precast; concrete structure; disproportionate collapse; progressive collapse; collapse; alternativ lastväg; alternative load paths; dragband; väsentlig bärverksdel; olyckslast;

  Sammanfattning : Elementbyggnad medför ofta problem, dels på grund av avsaknaden av naturliga kopplingar mellan dess element, dels kring hur konstruktionen i dess utformning ska motstå fortskridande ras. Med fortskridande ras avses det förlopp som uppstår då kollaps av en enskild bärverksdelsprids till intilliggande konstruktion. LÄS MER