Sökning: "prefab bjälklag"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden prefab bjälklag.

 1. 1. Prefabricerade bjälklag i högpresterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Tyrbo; Fabian Tomt; [2018]
  Nyckelord :Högpresterande betong; prefab bjälklag; Håldäckselement;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts som en del av ett projekt inom COWI AB. Projektets mål var att ta fram ett effektivt byggsystem där bjälklag utförs som prefabricerade element av högpresterande betong med sparkroppar av cellplast. LÄS MER

 2. 2. KÖLDBRYGGOR I PREFABRICERADE SANDWICHVÄGGAR AV BETONG : DETALJERADE 2D-BERÄKNINGAR ENLIGT STANDARD ISO 10211:2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Kruth; [2018]
  Nyckelord :köldbryggor; köldbrygga; dimensioner; totalt invändig; invändig; utvändig; flixo; ISO 10211; ISO 13789; ISO 14683; prefab; prefabricerad; Boverket; BBR; NNE; Europaparlamentet; Kyoto; iso; 2D; betong; isolering; fönster; balkong; bjälklag; mellanbjälklag; anslutning;

  Sammanfattning : År 2010 beslutade Europaparlamentet att från år 2021 ska alla nya byggnadervara nära-nollenergibyggnader (NNE). I linje med förslaget fick myndigheten Boverket i uppdrag av regeringen att skapa Sveriges definition på NNE-byggnaderoch ta fram riktlinjer som är kopplade till energikraven. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av svetsprocessen på valstråd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Daniel Claesson; Jonas Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Automation; Standardization; Drawn wire; Welding Process; Automatisering; Standardisering; Valstråd; Svetsprocess;

  Sammanfattning : FNsteel i Linköping tillverkar spännlina, en produkt som används av prefab-industrin för tillverkning av förspända betongelement t.ex. håldäck, balkar, bjälklag och järnvägsslipers. LÄS MER

 4. 4. Robusthet hos miljonprogrammets prefabricerade betongkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Henrik Nilsson; Simon Larsson; [2015]
  Nyckelord :robusthet; prefab; miljonprogrammet; prefabricerade; betongelement; betongkonstruktioner; fortskridande ras; collapse resistance; robustness; structural integrity; million program era; precast; concrete structure; disproportionate collapse; progressive collapse; collapse; alternativ lastväg; alternative load paths; dragband; väsentlig bärverksdel; olyckslast;

  Sammanfattning : Elementbyggnad medför ofta problem, dels på grund av avsaknaden av naturliga kopplingar mellan dess element, dels kring hur konstruktionen i dess utformning ska motstå fortskridande ras. Med fortskridande ras avses det förlopp som uppstår då kollaps av en enskild bärverksdel sprids till intilliggande konstruktion. LÄS MER

 5. 5. Stomstabilisering av prefabricerade betonghus - Fördelning av vindlaster till stabiliserande väggar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Lina Carlsson; Linn Adolfsson; [2014]
  Nyckelord :stomstabilisering; belkteori; timoshenko; styvhet; skivverkan; lastfördelning; stjälpning; fem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid dimensionering av en byggnad är det viktigt att stabiliteten i konstruktionen kan garanteras. Den horisontella vindlasten som en byggnad utsätts för är den last som till störst del bidrar till den stjälpande effekten. Därför är det viktigt att kunna uppskatta hur stor del av den som fördelas till varje stabiliserande vägg. LÄS MER