Sökning: "prefabrication quality"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden prefabrication quality.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhetsåterföring i byggbranschen- En kvalitativ studie med utgångspunkt från prefabricerade moduler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Erika Mårtensson; Embla Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; badrumsmoduler; förbättringsarbete; kvalitet; kunskapshantering; kunskapsöverföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To be able to cover future needs, in regards to urbanization and an increasing population, the construction industry must to a greater extent meet demands. One way to increase the production rate is by increasing the level of prefabrication and industrial building. LÄS MER

 3. 3. Träkomponenttillverkning i byggbranschen : en marknadsundersökning om prefabricerade huskomponenter och byggelement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Viktor Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Marknadsundersökning; Prefabricerat byggande; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Service dominant logic; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring;

  Sammanfattning : År 2016 var det tredje året i rad då det noterades rekord på jordens medeltemperatur. Klimatförändringar förklaras till stor del av utsläpp av växthusgaser och användandet av fossila bränslen och icke förnybara resurser. LÄS MER

 4. 4. Transportoptimering för Husmuttern AB

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sebastian Abram; [2016]
  Nyckelord :Prefabricated; Building project; Modular houses; Logistics; Transport;

  Sammanfattning : This report aims to serve as a logistical foundation for Husmuttern AB. This logistic foundation is defined by a transport solution, a loading solution that is associated with the transport, and a stock proposal for the elements. LÄS MER

 5. 5. Stabilisering av lätta trähus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Birger Ambertsson; [2015]
  Nyckelord :horisontalstabilisering; skivregelväggar; lyftkraft; förankring; provning;

  Sammanfattning : Med Tommy Persson kvalitets- och produktchef vid Masonite Beams AB i Rundvik diskuterades problemet kring infästning av väggelement med hög färdighetsgrad till grunden. Det bestämdes att arbetet skulle fokusera på en- och tvåbostadshus och att endast fenomenet stjälpning skulle beaktas. LÄS MER